Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο ΣΕΤΕ με γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ 2030, έχει ως βασική προτεραιότητα τον μετασχηματισμό του Τουριστικού Τομέα, με βάση της αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση).

Η μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τον Ελληνικό Τουρισμό που έχει εκπονήσει ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός 2030». Αποστολή μας, η διαρκής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Τουρισμού και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου και του θετικού του αποτυπώματος στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ο ΣΕΤΕ αναγνωρίζει τον ρόλο του ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την υιοθέτηση στόχων που λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, καθώς και τις ορθές πρακτικές διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει σε Ανάλυση Ουσιαστικότητας (materiality analysis) και καταγραφή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder mapping), καθώς και σε υιοθέτηση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και εκπόνησης Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ενδιαφερόμενων μερών, τα κριτήρια ESG και τις αναδυόμενες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη παγκόσμιες πρωτοβουλίες και πρότυπα.

O ΣΕΤΕ, με τους δύο επιχειρησιακούς του βραχίονες, τη Marketing Greece και τον ΙΝΣΕΤΕ, συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τη μετάβαση σε βιώσιμο Τουρισμό, τη δημιουργία εργαλείων ανάπτυξης και την εκπαίδευση του ελληνικού Τουριστικού Τομέα αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα βιωσιμότητας.

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο