Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο ΣΕΤΕ με γνώμονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ 2030, έχει ως βασική προτεραιότητα τον μετασχηματισμό του Τουριστικού Τομέα, με βάση της αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση).

Η μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για τον Ελληνικό Τουρισμό που έχει εκπονήσει ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός 2030». Αποστολή μας, η διαρκής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Τουρισμού και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου και του θετικού του αποτυπώματος στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ο ΣΕΤΕ αναγνωρίζει τον ρόλο του ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και την υιοθέτηση στόχων που λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, καθώς και τις ορθές πρακτικές διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε Ανάλυση Ουσιαστικότητας (materiality analysis) και καταγραφή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder mapping), με στόχο την υιοθέτηση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ενδιαφερόμενων μερών, τα κριτήρια ESG και τις αναδυόμενες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη παγκόσμιες πρωτοβουλίες και πρότυπα.

O ΣΕΤΕ, με τους δύο επιχειρησιακούς του βραχίονες, τη Marketing Greece και τον ΙΝΣΕΤΕ, συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τη μετάβαση σε βιώσιμο Τουρισμό, τη δημιουργία εργαλείων ανάπτυξης και την εκπαίδευση του ελληνικού Τουριστικού Τομέα αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα βιωσιμότητας.

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο