Αίτηση εγγραφής μέλους

*Υποχρεωτικά πεδία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για την κρίση – ενημέρωση – του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να επισυνάπτονται τα έγγραφα που αφορούν την σύσταση και ισχύουσα εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό νομίμως δημοσιευμένο, απόφαση/ανακοίνωση ισχύουσας εκπροσώπησης νομίμως δημοσιευμένη, κλπ).

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

* The Official Gazette or other legalizing document is requested exclusively for internal use by SETE, in the context of the processing of the Member registration application.

max file size:2MB
No spaces allowed in the file name.

Όνομα αρχείου:

Μέγεθος αρχείου:

* The cost of registration and annual subscription is determined according to turnover.
Max file size: 2MB
No spaces allowed in the file name.

*Σε συνέχεια της υποβολής την αίτησης εγγραφής σας, η υπεύθυνη μελών ΣΕΤΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω διευκρινήσεις/ συμπληρωματικές πληροφορίες.

1
Clear
+

Η επιχείρηση δηλώνει ότι:
έλαβε γνώση, και αποδέχεται, και θα συμμορφώνεται με το Καταστατικό, τους Κανόνες Δεοντολογίας καθώς και τον καθορισμό του ύψους των συνδρομών του ΣΕΤΕ.

τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν ή/και προσκομίστηκαν στο πλαίσιο υποβολής της παρούσας αίτησης είναι αληθή και ακριβή

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό και τους κανόνες δεοντολογίας του ΣΕΤΕ εδώ.

Υποβάλλεται η παρούσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ για την εγγραφή της επιχειρήσεως ως Μέλους του ΣΕΤΕ. Βάσει καταστατικού του Συνδέσμου, τα δύο Τακτικά Μέλη ΣΕΤΕ που έχουν λάβει γνώση και υποστηρίζουν την εν λόγω αίτηση είναι τα ακόλουθα:

Ο ΣΕΤΕ έχει έννομο συμφέρον να τηρεί τα δεδομένα επικοινωνίας των Μελών του προκειμένου να τα ενημερώνει για τις δράσεις τους, τις εκδηλώσεις του, τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδριά του, καθώς για την αποστολή newsletter με πληροφορίες που αφορούν τα Μέλη στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του ΣΕΤΕ εδώ.

*(Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνετε υποχρεωτικά -στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει - την εκάστοτε πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των μελών, προκειμένου να ασκήσετε τα καταστατικά και νόμιμα δικαιώματά σας ως Μέλη του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί στοιχεία επικοινωνίας στελεχών της επιχείρησης, δηλώνω και εγγυώμαι ότι έχω λάβει την προηγούμενη συναίνεση των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων τους προκειμένου να ενημερώνονται για δράσεις, εκδηλώσεις, newsletter με πληροφορίες που αφορούν τα στελέχη της επιχείρησης Μέλους στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του ΣΕΤΕ.

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο