ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΕΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Γενικά 

Η ιστοσελίδα www.sete.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσεις πληροφορίες στον υπολογιστή σας. 

Ο ΣΕΤΕ είναι ιδιοκτήτης του ιστότοπου www.sete.gr και δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την πολιτική  χρήσης cookies. Κάθε σχετική τροποποίηση θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα. 

Η παρούσα πολιτική χρήσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων cookies επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser). Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookiesαπό τον τερματικό εξοπλισμό του. Εντούτοις, σας ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στην ιστοσελίδα και δύναται να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητά της. 

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την ιστοσελίδα, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας. 

1. Τι είναι τα cookies; 

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς να είναι δυνατή η γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookiesπεριέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στον χρήστη πληροφορίες σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). 

2. Τι cookies χρησιμοποιεί το www.sete.gr; 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookiesπροκειμένου να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη σε αυτήν και παρέχει μια μοναδική εμπειρία περιήγησης στον χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες: 

Α. Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά Cookies» αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψης ενός χρήστη στον  δικτυακό τόπο του ΣΕΤΕ και διαγράφονται με την έξοδό του από αυτόν.

Τα «επίμονα Cookies» παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο. 

Β. Αναγκαία, λειτουργικά και Cookies επιδόσεων

Τα απολύτως απαραίτητα «Cookies» είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των ιστοτόπων. Τα «Cookies» αυτά επιτρέπουν στον χρήστη να προβεί σε περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή συμπλήρωση προτύπων ιστοσελίδων. Αυτά τα «cookies» δεν ταυτοποιούν τον χρήστη και χωρίς αυτά η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή. 

Τα «Cookies λειτουργικότητας» επιτρέπουν στον ιστότοπο να διατηρεί στη μνήμη τις επιλογές του επισκέπτη, όπως το όνομα χρήστη, το συνθηματικό εισόδου κτλ, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην περίπτωση που ο χρήστης απορρίψει αυτά τα «cookies», μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου του ΣΕΤΕ και να περιοριστεί η πρόσβασή στο περιεχόμενό του. 

«Cookies Επιδόσεων» – analytics: Ο ΣΕΤΕ χρησιμοποιεί «Cookies» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες με στόχο αφενός την ικανοποίηση περισσότερων αναγκών των επισκεπτών – χρηστών και αφετέρου τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και τη διευκόλυνση της χρήσης του από τους επισκέπτες.  Tα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων μέσω των οποίων καθορίζονται οι περιοχές της Ιστοσελίδας οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, ή για στατιστικούς λόγους προκειμένου να βελτιώνεται η δομή και το περιεχόμενό της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/types?hl=el

Γ. «Cookies Τρίτων» και ενσωματωμένο περιεχόμενο

Ο ΣΕΤΕ επιτρέπει στην Google και σε λοιπές τρίτες εταιρείες, με τις οποίες συνεργάζεται, να εγκαθιστούν τα «Cookies» που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση που μέσω των δικτυακών τόπων του ΣΕΤΕ ο χρήστης εισέρχεται σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεται με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι τρίτοι αυτοί δικτυακοί τόποι ή φορείς ενδεχομένως να εγκαθιστούν «Cookies», αμέσως μόλις ο ίδιος μεταβεί στο σχετικό σύνδεσμο. Τα «Cookies» αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου του ΣΕΤΕ και διέπονται από την πολιτική Cookies εκάστου τρίτου που τα εγκαθιστά. Προκειμένου  να γνωρίζει ο χρήστης πώς θα τα διαχειριστεί, θα πρέπει να πληροφορηθεί τις αντίστοιχες πολιτικές των οικείων ιστοτόπων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα Cookies που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς τόπους του Συνδέσμου, η χρονική διάρκεια, ο σκοπός και η προέλευση καθενός: 

Cookie Declaration

Name

Provider

Purpose

Expires

Statistics

_ga

.sete.gr

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

Statistics

_gat

.sete.gr

Used by Google Analytics to throttle request rate

10 minutes

Statistics

_gid

.sete.gr

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

24 hours

Targeting/Advertising

NID

.google.com

This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to help build a profile of your interests and show you relevant ads on other sites.

6 months

Necessary

yourAuthCookie

.sete.gr

Session cookie. This is used to keep you logged in once you have logged in. This cookie is essential to the functionality of the site.

Expires at the end of the session

Functionality

_twitter_sess

.twitter.com

These third party cookies are used to collect information about users browsing behavior for marketing purposes including digital display and social media advertising.

Expires at the end of the session

Functionality

ct0

.twitter.com

Functionality

external_referer

.twitter.com

Functionality

guest_id

.twitter.com

Functionality

personalization_id

.twitter.com

Advertising

DSID

.doubleclick.net

These cookies are used for re-targeting, optimization, reporting and attribution of online adverts.

2 weeks

Advertising

IDE

.doubleclick.net

2 months

Advertising

CONSENT

.google.com

This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.

 

3. Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookiesανωτέρω, δεν πωλούνται, ούτε αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. 

Ενδέχεται ορισμένοι χρήστες να μη συμφωνούν με την αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookiesστον υπολογιστή τους. Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (webbrowser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies. 

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του webbrowserσας, έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα cookiesπου χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα ή να διαγράφετε cookiesπου έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας.

Ακολούθως, παρατίθενται παραπομπές των βασικότερων webbrowserοι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις. 

Συνιστάται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση. 

Google Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safarihttp://support.apple.com/kb/ph5042 

Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη επίσημη βιβλιογραφία τους. 

Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.  

4. Μεταβολές στη χρήση των Cookies από τον ΣΕΤΕ 

Ο ΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον δικτυακό του τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στον δικτυακό του τόπο.

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο