Βιωσιμότητα και Ελληνικός Τoυρισμός

O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), έχει θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού.

Οι Στόχοι μας

Στόχος μας είναι:

  • να συμβάλουμε, να πληροφορήσουμε και να καθοδηγήσουμε με συγκεκριμένα εργαλεία που συμβάλουν στη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, μικρών και μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων,
  • να προβάλουμε και να αναδεικνύουμε βέλτιστες πρακτικές του Τουριστικού Τομέα, ανά κλάδο και στο σύνολό του, στους πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία,
  • να συμμετέχουμε σε πολιτικές που αφορούν στον Τουριστικό Τομέα και τη διαχείριση των προορισμών, τόσο για πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και της θετικής συμβολής του τουρισμού στους 17 στόχους και τους 169 υποστόχους για βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ 2030.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023, ο ΣΕΤΕ συμμετέχει στο United Nations Global Compact (UNGC) Network Greece, ενώ – έχοντας πραγματοποιήσει μελέτη ουσιαστικότητας και ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών – ο Σύνδεσμος έχει συνδέσει τη στρατηγική και τις δράσεις του των επόμενων ετών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

O ΣΕΤΕ έχει συνδέσει τη στρατηγική βιωσιμότητας του, τα επόμενα χρόνια, με τους παρακάτω Στόχους:

Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση
Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών
Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους
Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία
Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών
Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς
Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής
Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της
Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη
Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας
Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα
Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στρατηγικοί Πυλώνες

Το έργο του ΣΕΤΕ τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς, στρατηγικούς πυλώνες, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για τον Ελληνικό Τουρισμό I Σχέδια Δράσεις 2030, που έχουμε εκπονήσει.

Οι πέντε, αυτοί, πυλώνες είναι:

  • επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα,
  • υποδομές,
  • διαχείριση προορισμών,
  • αγορά εργασίας και
  • βιωσιμότητα.

Το UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις) είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα για επιχειρήσεις και φορείς, με στόχο τη συνεργασία, τη δικτύωση και τη δέσμευσή τους σε τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο ΣΕΤΕ συμμετέχει στο UN Global Compact τον Σεπτέμβριο του 2023, δεσμευόμενος για την εφαρμογή, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και την προώθηση των Δέκα Οικουμενικών Αρχών του, αναλαμβάνοντας παράλληλα δράσεις που θα προάγουν τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο