Βιωσιμότητα και Ελληνικός Τουρισμός

O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ανταποκρινόμενος στον ρόλο του ως κοινωνικός εταίρος, έχει θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού.

Οι Στόχοι μας

Στόχος μας είναι:

  • να συμβάλουμε, να πληροφορήσουμε και να καθοδηγήσουμε με συγκεκριμένα εργαλεία που συμβάλουν στη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, μικρών και μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων,
  • να προβάλουμε και να αναδεικνύουμε βέλτιστες πρακτικές του Τουριστικού Τομέα, ανά κλάδο και στο σύνολό του, στους πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία,
  • να συμμετέχουμε σε πολιτικές που αφορούν στον Τουριστικό Τομέα και τη διαχείριση των προορισμών, τόσο για πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και της θετικής συμβολής του τουρισμού στους 17 στόχους και τους 169 υποστόχους για βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ 2030.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2023, ο ΣΕΤΕ είναι μέλος του United Nations Global Compact (UNGC) Network Greece, ενώ – έχοντας πραγματοποιήσει μελέτη ουσιαστικότητας και ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών – ο Σύνδεσμος έχει συνδέσει τη στρατηγική και τις δράσεις του των επόμενων ετών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού
Στρατηγικοί Πυλώνες

Το έργο του ΣΕΤΕ τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς, στρατηγικούς πυλώνες, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για τον Ελληνικό Τουρισμό I Σχέδια Δράσεις 2030, που έχουμε εκπονήσει.

Οι πέντε, αυτοί, πυλώνες είναι:

  • επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα,
  • υποδομές,
  • διαχείριση προορισμών,
  • αγορά εργασίας και
  • βιωσιμότητα.
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο