Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2006

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2006 Συμμετοχή στο ΑΕΠ 17,8% [WTTC] Συμμετοχή στην απασχόληση 19,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 885.600 [WTTC] Έσοδα 11,4 δισ. €  [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 15,2 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 746 € Μερίδιο Αγοράς 1,8% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη Εποχικότητα 49% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο […]