Θέσεις ΣΕΤE

Επιστολή ΣΕΤΕ που αφορά στην επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας – επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και πρακτορείων ταξιδίων

Προς τον

Κύριο Γιάννη Τσακίρη

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Κοινοποίηση: Κύριο Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Τουρισμού 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας – επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και πρακτορείων ταξιδίων 

Κύριοι Υπουργοί,  

Τις τελευταίες ημέρες επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και πρακτορείων ταξιδίων λαμβάνουν επιστολές για την μερική επιστροφή της ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω του προγράμματος «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας». Μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιστροφή αφορά σχεδόν στο σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.  

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο κλάδος των τουριστικών γραφείων παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς η επιστροφή της εν λόγω ενίσχυσης -πέρα από άδικη- είναι αντικειμενικά αδύνατη για τις περισσότερες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι οποίες τα προηγούμενα δύο χρόνια παρέμειναν κλειστές ή υπολειτουργούσαν.  

Συγκεκριμένα:  

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός πως η συγκεκριμένη δράση λαμβάνει υπόψη, για τον έλεγχο του κριτηρίου ανάλωσης του κεφαλαίου κίνησης, αλλά και του ύψους της χορηγηθείσας ενίσχυσης, τις δαπάνες που καταχωρούνται στους με αριθμούς 361-363-364 και 365 κωδικούς της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.  

Όμως, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και πρακτορείων ταξιδίων αποτελεί το κόστος των τουριστικών πακέτων που αυτές πωλούν, δαπάνη η οποία βάσει της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 43 του ν.2859/2000 δεν καταχωρείται στους ανωτέρω κωδικούς, αλλά στον κωδικό 349 – στη στήλη εκροών.  

Επόμενο είναι, λοιπόν, ενώ οι συνολικές δαπάνες των ανωτέρω επιχειρήσεων υπερκαλύπτουν το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν, να μην προκύπτει πως αυτές δαπάνησαν τη χορηγηθείσα ενίσχυση και παράλληλα αυτή να υπερβαίνει το τιθέμενο από την ανωτέρω δράση όριο (η καταβληθείσα επιχορήγηση να είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363, 364 και 365 των υποβαλλόμενων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 –31/12/2021).  

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να οριστεί, το συντομότερο δυνατόν συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.  

Με εκτίμηση,  

Γιάννης Ρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο