Τα νέα των μελών μας

TUV HELLAS (TUV NORD): Υπηρεσίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την TUV HELLAS (TUV NORD)

undefined

 

Ψηφίστηκε ο Νέος Ελληνικός Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων και έχει επίσημο τίτλο “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016”. 

Η #TUV HELLAS, πάντα κοντά στις εξελίξεις: 
 αναπτύσσει νέες υπηρεσίες (GDPR Compliance Maturity Level: αξιολόγηση ενεργειών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό) https://bit.ly/2L9tyKm 

 παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης με βάση διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και υποστηρίζουν την εφαρμογή του (ISO 27001, ISO 22301, ISO/ IEC 20000-1) https://bit.ly/32oWsMz 

 συνεχίζει την ενημέρωση για απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων μέσω των εκπαιδευτικών της σεμιναρίων https://bit.ly/2IWZBNw

#TUV NORD #ExpertiseForYourSuccess #PassionForTraining #GDPR#Seminar


Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο