Τα νέα των μελών μας

TUV HELLAS (TUV NORD): Υπηρεσίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την TUV HELLAS (TUV NORD)

undefined

 

Ψηφίστηκε ο Νέος Ελληνικός Νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων και έχει επίσημο τίτλο “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016”. 

Η #TUV HELLAS, πάντα κοντά στις εξελίξεις: 
 αναπτύσσει νέες υπηρεσίες (GDPR Compliance Maturity Level: αξιολόγηση ενεργειών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό)  

 παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης με βάση διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και υποστηρίζουν την εφαρμογή του (ISO 27001, ISO 22301, ISO/ IEC 20000-1)  

 συνεχίζει την ενημέρωση για απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων μέσω των εκπαιδευτικών της σεμιναρίων 

#TUV NORD #ExpertiseForYourSuccess #PassionForTraining #GDPR#Seminar


Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο