Τα νέα των μελών μας

TÜV HELLAS (TÜV NORD): Το κατάλυμά σας, διαθέτει πιστοποιημένους ανελκυστήρες από την TÜV HELLAS (TÜV NORD);

undefined

 

Ο έλεγχος/ πιστοποίηση είναι υποχρεωτικός για όλους τους ανελκυστήρες, νέους και υφιστάμενους εγκατεστημένους σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και χώρους χρήσης από το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008), ειδικά για τα ξενοδοχεία, ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων πρέπει να γίνεται :

– Σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε τριετία.

– Σε ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, κάθε έτος. 

Ο έλεγχος των ανελκυστήρων δεν περιορίζεται στην τυπική νομική υποχρέωση, αλλά πρόκειται για μία ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των πελατών και του προσωπικού σας  και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική συντήρηση. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ο αρχικός και περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους Φορείς ελέγχου. 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Αναγνωρισμένος Φορέας Ελέγχου, Διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και Κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 0654 για τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

– Πιστοποιήσεις βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ

– Αρχικό και περιοδικό έλεγχο υφιστάμενων ανελκυστήρων

– Αρχικό και περιοδικό έλεγχο κυλιόμενων κλιμάκων 

Επιπλέον Υπηρεσίες:

– Έλεγχος της μελέτης και της επιλογής του εξοπλισμού με βάση τη σκοπούμενη χρήση των ανελκυστήρων

– Επιθεώρηση κατά την κατασκευή (επίβλεψη έργου)

– Έκτακτοι έλεγχοι μετά από σημαντικές μετατροπές των ανελκυστήρων και πραγματογνωμοσύνες

– Ειδικοί έλεγχοι από εξειδικευμένους μηχανικούς σε τμήματα του ανελκυστήρα ή όσον αφορά ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας (ποιότητα κίνησης, θόρυβος κ.α.)

– Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού σε θέματα ασφαλείας, ελέγχου και πιστοποίησης 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων σε μεγάλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες και σε πλήθος δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων. 

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ και επισκεφθείτε μας στην έκθεση ASCEN.TEC, 10-12 Μαϊου, Εκθεσιακό Κέντρο MEC, Περίπτερο Δ7.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο