Τα νέα των μελών μας

TÜV AUSTRIA HELLAS: TÜV AUSTRIA ACADEMY: Επιβλέπων συνεργείου μόνωσης βάσει ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ & Κ

undefined

 

H TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με τη FIBRAN GREECE, διοργανώνει το 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ». Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον μηχανικό/τεχνίτη να ενημερωθεί για τις ορθές κατασκευαστικές πρακτικές, καθώς και την επίλυση προβλημάτων κτιριακής παθολογίας, που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και κανονισμούς. 

undefined

Αναγκαιότητα 

Για τις τεχνικές εργασίες μόνωσης στα κτήρια, έχουν δημιουργηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ) που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.

Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών όπως: ενεργειακοί επιθεωρητές, μηχανικοί μελετητικών και τεχνικών εταιριών, μηχανικοί τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου (Δήμων, Περιφέρειας, Στρατού, Νοσοκομείων, κλπ.) καθώς τα πρότυπα εμπεριέχουν ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή καταρτισμένου και πιστοποιημένου προσωπικού στην εκτέλεση εργασιών μόνωσης.

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της Νέας Προγραμματικής Περιόδου για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020, σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων ιδιωτικών έργων από την Ε.Ε για την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.), είναι υποχρεωτική η εφαρμογή πιστοποιημένων υλικών, συστημάτων και μεθόδων μόνωσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία Ν.3661/08/2008, γεγονός που καθιστά την πιστοποίηση αναγκαία για τους μηχανικούς και τους τεχνίτες μόνωσης που δραστηριοποιούνται σε επιδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα μόνωσης κατοικιών όπως π.χ. το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», καθώς και για τους υπεύθυνους μηχανικούς συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλων ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, Ξενοδοχείων, Βιομηχανιών κλπ.

Θεματολογία 

1.    Λειτουργικά χαρακτηριστικά δομικών στοιχείων

1.1.  Επίδραση της θερμομόνωσης στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων

1.2.   Υγροθερμική συμπεριφορά δομικών στοιχείων και κτηριακή παθολογία

2.    Εργασίες μόνωσης τοίχων και πιλοτής

2.1.  Εφαρμογή Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ)

2.2.  Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων με συστήματα ξηράς δόμησης

2.3.  Χωρίσματα εσωτερικής τοιχοποιίας με συστήματα ξηράς δόμησης

2.4.  Θερμομόνωση εξωτερικής διπλής τοιχοποιίας

2.5.  Διατάξεις ηχομόνωσης από αερόφερτο ήχο

3.    Εργασίες μόνωσης δωμάτων και στεγών

3.1.  Θερμομόνωση δωμάτων και στεγών – Βασικές αρχές

3.2.  Θερμομόνωση και στεγανοποίησης δωμάτων με ασφαλτικές μεμβράνες

3.3.  Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με θερμοπλαστικές μεμβράνες

3.4.  Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων

3.5.  Θερμομόνωση και στεγανοποίηση κεραμοσκεπών

3.6.  Θερμομόνωση κάτω από τη φέρουσα πλάκα τοποθετούμενη εκ των υστέρων

3.7.  Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δωμάτων και εξωστών με υγρής επάλειψης μεμβράνες

4.    Εργασίες μόνωσης δαπέδων και υπογείων

4.1.  Θερμομόνωση και ηχομόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων

4.2.  Θερμομόνωση και στεγανοποίηση περιμέτρου υπογείου

4.3.  Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δαπέδου επί εδάφους – NZEB & Σεισμική μόνωση

5.     Διαχείριση έργων μόνωσης

5.1.  Αρχές υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

5.2.  Διαχείριση επικίνδυνων & τοξικών υλικών

5.3.  Διαχείριση εξοπλισμού

5.4.  Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής

5.5.  Συντήρηση κατασκευής

5.6.  Κοστολόγηση έργων μόνωσης 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης και απονομής Πιστοποιητικού με τίτλο «Επιβλέπων Συνεργείου Μόνωσης», σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχήμα Πιστοποίησης. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

undefined

Ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος:

25-26/02/2019 Αθήνα

18-19/03/2019 Θεσσαλονίκη 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε μας στο 2310 941100 και στο 210 5220920 (εσωτ. 224 ή 216).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο