Τα νέα των μελών μας

Attica Group: Οικονομικά αποτελέσματα 2016

undefined

 

 

  • ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩ 268,61 ΕΚΑΤ. 
  • ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ 70,03 ΕΚΑΤ. 
  • ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ TANGERMED (ΜΑΡΟΚΟ) – ALGECIRAS (ΙΣΠΑΝΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2016 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AFRICA MOROCCO LINKS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), του μεγαλύτερου επενδυτικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με πλειοψηφικές συμμετοχές σε ηγέτιδες εταιρίες, ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2016 τα οποία παρουσιάζουν Ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 268,61 εκατ. έναντι Ευρώ 277,63 εκατ. στη χρήση 2015 και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 70,03 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 80,70 εκατ. στη χρήση 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 20,25 εκατ. έναντι Ευρώ 33,18 εκατ. στη χρήση 2015. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν σε σημαντικό βαθμό τον αντίκτυπο των προσφυγικών ροών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις ακτοπλοϊκές μεταφορές. 

Στις 31.12.2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 51,22 εκατ. (Ευρώ 71,56 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015). Σημειώνεται ότι εντός του 2016 ο Όμιλος προχώρησε στην καταβολή ποσού Ευρώ 49,95 εκατ. για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων. 

Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 547,91 εκατ. (Ευρώ 565,52 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015). 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2016 ανέρχεται σε Ευρώ 255,44 εκατ. (Ευρώ 285,26 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015) από τα οποία Ευρώ 229,81 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 243,73 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015) και Ευρώ 25,64 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 41,53 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2015). 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2016 σε Ευρώ 401,59 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 2,10 ανά μετοχή. 

Το έτος 2016 ήταν ένα σημαντικό έτος στη στόχευση για εξωστρέφεια και επέκταση των εργασιών του Ομίλου. Στο πλαίσιο  αυτής της στόχευσης ο Όμιλος σύναψε συμφωνία με μια εκ των κορυφαίων τραπεζών του Μαρόκου, την «BMCE Bank Of Africa Group» (BMCE) για την εκμετάλλευση θαλασσίων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της Ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «AFRICA MOROCCO LINKS» (AML). 

H AML άρχισε τη δραστηριοποίηση της στα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση πλοίων στη Γραμμή Tanger Med (Μαρόκο)-Algeciras (Ισπανία) και πρόσφατα ενίσχυσε το στόλο της με την απόκτηση του πλοίου Morocco Star. 

Το Morocco Star έχει ολικό μήκος 152 μέτρα, υπηρεσιακή ταχύτητα 20 κόμβους και μεταφορική ικανότητα 935 επιβατών και 230 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 43 φορτηγών οχημάτων. 

Το πλοίο μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση παρέχει στο επιβατικό κοινό αναβαθμισμένες υπηρεσίες και όλες τις σύγχρονες ανέσεις για ένα άνετο, πολυτελές και γρήγορο ταξίδι, διαθέτοντας 113 καθίσματα αεροπορικού τύπου, εστιατόριο Self-Service, 2 bars, 4 σαλόνια και 1 κατάστημα δώρων. 

Στα σχέδια της Διοίκησης περιλαμβάνεται η περαιτέρω εδραίωση της AML στην αγορά και η ενίσχυση του στόλου της.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα ιδιόκτητα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία από τα οποία τα τρία δρομολογήθηκαν στις διεθνείς γραμμές της Αδριατικής και τα εννέα στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Επίσης, έχει ναυλώσει από το 2015, με μακροχρόνια σύμβαση, το πλοίο Blue Galaxy το οποίο δρομολογεί στη γραμμή Πειραιάς- Κρήτη. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου μειώθηκε κατά 10,2% στους επιβάτες και αυξήθηκε κατά 4,3% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 7,4% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2015. 

Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με τρία πλοία. Στην αγορά αυτή το μεταφορικό έργο των πλοίων Superfast XI, Superfast I και Superfast II (σε κοινοπραξία με την ΑΝΕΚ), μειώθηκε κατά 3,7% στους επιβάτες, κατά 0,8% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 1,3% στα φορτηγά οχήματα. Τα δρομολόγια των πλοίων στην Αδριατική αυξήθηκαν κατά 0,9% σε σχέση με τη χρήση 2015. 

Στην Ελληνική Ακτοπλοΐα και ειδικότερα στις γραμμές Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Κρήτη και Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 1,1% λιγότερα δρομολόγια από το 2015, το μεταφορικό έργο του Ομίλου μειώθηκε κατά 10,8% στους επιβάτες, και αυξήθηκε κατά 5,1% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11,9% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ / ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Στις 7.1.2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διάκριση της BlueStarFerries στα βραβεία EnergyMasteringAwards λαμβάνοντας SilverAward στην κατηγορία Energy Efficiency Management – Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για το σχέδιο «Blue Star Ferries Καινοτόμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Το σχέδιο αφορούσε την πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας στο πλοίο Blue Star Delos, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων καθώς και των εκπομπών αέριων ρύπων.

Τον Απρίλιο 2016 ο Όμιλος έλαβε διπλή διάκριση στα Tourism AWARDS 2016. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι εταιρίες του Ομίλου βραβεύθηκαν ως ακολούθως: 

–  Gold βραβείο στην BLUE STAR FERRIES στην κατηγορία «Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις ΕΚΕ – Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»,

–  Silver βραβείο στη SUPER FAST FERRIES στην κατηγορία «Εταιρική ταυτότητα / Διαχείριση εταιρικής φήμης / Branding» για τα «20 Χρόνια SUPER FAST FERRIES». 

Στις 16.6.2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την Τράπεζα BMCE του Μαρόκου για τη δρομολόγηση πλοίων μεταξύ Μαρόκου και Ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας AML με έδρα το Μαρόκο. Η Attica Group συμμετέχει στη νέα εταιρία με ποσοστό 49% ενώ με 51% συμμετέχει η BMCE. 

Στις 21.11.2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε τη διάκριση του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως «True Leader», Όμιλος– Ηγέτης, στα πλαίσια του ομώνυμου θεσμού της ICAP Group. Η ICAP Group, η μοναδική εταιρεία αναγνωρισμένη ως Credit Rating Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αρμόδια αρχή (ESMA – European Securities and Markets Authority), από το 2011 αναδεικνύει τις Εταιρίες και τους Ομίλους – Ηγέτες βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια, ήτοι Κερδοφορία, Αύξηση Προσωπικού, υψηλή Πιστοληπτική Ικανότητα (ICAP Score) και κορυφαία θέση στον Κλάδο. 

Στις 8.12.2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διεύρυνση της αποκεντρωμένης χρήσης του φυσικού αερίου και την προώθηση του LNG στη ναυτιλία, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας (MOU) της Attica Α.Ε. Συμμετοχών (Attica Group) με τη ΔΕΠΑ για τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου από επιβατηγά πλοία. Οι δύο εταιρίες θα προβούν στην από κοινού μελέτη των παραμέτρων και των προϋποθέσεων για τη χρησιμοποίηση του LNG σε πλοία του στόλου της Attica Group και με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποφασίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους. 

Στις 3.1.2017 ο Όμιλος ανακοίνωσε την έκδοση του 7ου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας σε επίπεδο συμφωνίας “Core”, με βάση τις διεθνείς οδηγίες G4 του Global Reporting Initiative. 

Στις 14.2.2017 η Attica Group ανακοίνωσε τη Χρυσή διάκρισή της στα Transport & Logistics AWARDS 2017 by ΠΑΕΓΑΕ που διοργανώθηκαν από το Supply Chain Institute και τη Boussias Communications. Η Χρυσή διάκριση απονεμήθηκε για τη δημιουργία των προϊόντων Eurail και Interrail Greek Islands Pass. Πρόκειται για κάρτες συνδυασμένης μεταφοράς τρένου και πλοίου οι οποίες επιτρέπουν στους κατόχους τους να ταξιδεύουν σε διαδοχικούς προορισμούς καταβάλλοντας έναν κοινό ναύλο. 

Η Διοίκηση συνεχίζει να εξετάζει σχέδια ενίσχυσης του κύκλου εργασιών του Ομίλου με νέους συνδυασμούς δρομολογίων καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες διεθνείς αγορές.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο