ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ

31 ΜΑΡ 2020

Μέτρα, Ρυθμίσεις, συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη στιγμή για όλους μας, δείτε εδώ   μέτρα, ρυθμίσεις, συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για τον COVID-19, καθώς και σχετικές παρεμβάσεις του Συνδέσμου. 

Ο ρόλος του ΣΕΤΕ δεν  είναι να ερμηνεύει τη νομοθεσία και παραμένει συμβουλευτικός, παρόλα αυτά συγκεντρώνουμε από όλες τις διαθέσιμες πηγές τη σχετική πληροφορία, την επεξεργαζόμαστε και καταθέτουμε τις απόψεις μας στα ερωτήματα που λαμβάνουμε από τις επιχειρήσεις και το κοινό.

Θα επικαιροποιούμε  τακτικά το περιεχόμενο με οτιδήποτε νεότερο, προκειμένου να διευκολύνουμε επιχειρηματίες, εργαζομένους και ιδιώτες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.