ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην Online Βιβλιοθήκη μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή έρευνες, μελέτες και άρθρα για τον τουρισμό. Μερικές εκδόσεις είναι προσβάσιμες μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

Η Online Βιβλιοθήκη χωρίζεται σε 7 βασικές κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εξελίξεις, βασικές μελέτες, απολογιστικά στοιχεία, μελέτες σχετικά με τον παγκόσμιο τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μελέτες, βιβλιογραφία και αναλύσεις σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την τουριστική πολιτική και τη νομοθεσία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο Διαβάστε περισσότερα
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τις διάφορες επιμέρους μορφές τουρισμού και το προφίλ των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
MARKETING &BRANDING Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους Διαβάστε περισσότερα
14 ΙΑΝ 2021
H ακτινογραφία του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας Διαβάστε περισσότερα
03 ΑΥΓ 2020
Oι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Η μελέτη παρουσιάζει τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις οικονομίες των σημαντικότερων χωρών προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, μετά το πλήγμα που τους επέφερε η πανδημία COVID-19 Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2013
The Rail Journey to 2020 The Rail Journey to 2020 Διαβάστε περισσότερα
10 ΔΕΚ 2013
The 21st Century Traveller The 21st Century Traveller Διαβάστε περισσότερα
12 ΙΟΥΝ 2012
AirPlus International Travel Management Study 2012: A comparison of global trends, costs, and the management of business travel Διαβάστε περισσότερα
27 ΙΟΥΝ 2012
Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe Διαβάστε περισσότερα
04 ΦΕΒ 2021
Χαρακτηριστικά των ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 2019 Στη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο: «Χαρακτηριστικά ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 2019» αναλύονται τα στοιχεία των ταξιδιών εσωτερικού ως προς το μέσο μεταφοράς, την επιλογή καταλύματος και τις διανυκτερεύσεις Διαβάστε περισσότερα
14 ΙΑΝ 2021
H ακτινογραφία του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας Διαβάστε περισσότερα
15 ΔΕΚ 2020
Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα Διαβάστε περισσότερα
15 ΔΕΚ 2020
Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα (Σύνοψη) Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα (Σύνοψη) Διαβάστε περισσότερα
10 ΔΕΚ 2020
H Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα και την Ισπανία το 2018 και το 2019 Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η ΜΚΔ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και την Ισπανία η οποία αποτελεί παγκόσμια δύναμη στον τουρισμό και τον κύριο ανταγωνιστή της Ελλάδας, τόσο ως προς την συνολική δαπάνη, όσο και ως προς το μέρος της που καταλήγει στην κάθε χώρα – προορισμό Διαβάστε περισσότερα
10 ΔΕΚ 2020
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2010 – 2019 Εδώ και αρκετά χρόνια παρατηρείται μια διαρκής μείωση της Μέσης κατά Κεφαλήν Δαπάνης (ΜΚΔ) των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή έχει αποδοθεί σε διάφορα αίτια που εκτείνονται από την παγκόσμια τάση μείωσης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής των τουριστών έως την «υποβάθμιση» του ελληνικού τουριστικού προϊόντος Διαβάστε περισσότερα