ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην Online Βιβλιοθήκη μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή έρευνες, μελέτες και άρθρα για τον τουρισμό. Μερικές εκδόσεις είναι προσβάσιμες μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

Η Online Βιβλιοθήκη χωρίζεται σε 7 βασικές κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τις διάφορες επιμέρους μορφές τουρισμού και το προφίλ των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
MARKETING &BRANDING Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εξελίξεις, βασικές μελέτες, απολογιστικά στοιχεία, μελέτες σχετικά με τον παγκόσμιο τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μελέτες, βιβλιογραφία και αναλύσεις σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την τουριστική πολιτική και τη νομοθεσία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο Διαβάστε περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους Διαβάστε περισσότερα
21 ΜΑΪ 2019
Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, Σύνοψη Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, Σύνοψη Διαβάστε περισσότερα
21 ΜΑΪ 2019
Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, Πλήρη Μελέτη Διαβάστε περισσότερα
01 ΑΥΓ 2019
Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Διαβάστε περισσότερα
06 ΦΕΒ 2014
Business Travel Insights 2014 Business Travel Insights 2014 Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2013
The Rail Journey to 2020 The Rail Journey to 2020 Διαβάστε περισσότερα
14 ΝΟΕ 2013
The Consumer Holiday Trends Report - ABTA Consumer Survey 2013 The Consumer Holiday Trends Report - ABTA Consumer Survey 2013 Διαβάστε περισσότερα
09 ΙΟΥΛ 2020
Μελέτη της GWI για το ΙΝΣΕΤΕ: Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 την διάθεση και τη δυνατότητα για διακοπές; Αποτελέσματα έρευνας σε 14 χώρες Διαβάστε περισσότερα
18 ΙΟΥΝ 2020
Ο Οδικός Τουρισμός στην Ελλάδα, 2012-2019 Διαβάστε περισσότερα
27 ΜΑΪ 2020
Χαρτογράφηση των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα στην εποχή του COVID-19 Η μελέτη χαρτογραφεί 25 αγορές του ελληνικού τουρισμού που το 2019 εισέφεραν πλέον του 87% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού. Διαβάστε περισσότερα
16 ΑΠΡ 2020
Η πανδημία του COVID-19 και ο ελληνικός τουρισμός Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID στην παγκόσμια οικονομία και στον παγκόσμιο τουρισμό. Επίσης αναφέρεται σε προηγούμενες κρίσεις στον παγκόσμιο τουρισμό και τις επιπτώσεις που αυτές είχαν στους διάφορους τουριστικούς κλάδους καθώς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ προορισμών. Τέλος εξετάζει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού. Διαβάστε περισσότερα
26 ΜΑΡ 2020
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2018 & 2019, Α’ Μέρος – Απολογισμός Η μελέτη αναλύει τα στοιχεία ανά χώρα προέλευσης και ανά αεροδρόμιο προορισμού για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2018 και 2019. Διαβάστε περισσότερα
20 ΦΕΒ 2020
Hotel study: Ανάλυση οικονομικών στοιχείων των ξενοδοχείων στην Ελλάδα – ανά προορισμό και ανά κατηγορία αστεριών, 2016-2017 H μελέτη περιέχει στοιχεία για ξενοδοχεία κατηγορίας 5*, 4* και 3* και εστιάζει στη λειτουργία και την απόδοση των ξενοδοχείων, ιδιαίτερα ανάλογα με την κατηγορία των ξενοδοχείων και τον Προορισμό στον οποίον ευρίσκονται. Διαβάστε περισσότερα