ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην Online Βιβλιοθήκη μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή έρευνες, μελέτες και άρθρα για τον τουρισμό. Μερικές εκδόσεις είναι προσβάσιμες μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

Η Online Βιβλιοθήκη χωρίζεται σε 7 βασικές κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εξελίξεις, βασικές μελέτες, απολογιστικά στοιχεία, μελέτες σχετικά με τον παγκόσμιο τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μελέτες, βιβλιογραφία και αναλύσεις σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού Διαβάστε περισσότερα
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τις διάφορες επιμέρους μορφές τουρισμού και το προφίλ των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
MARKETING &BRANDING Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την τουριστική πολιτική και τη νομοθεσία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο Διαβάστε περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους Διαβάστε περισσότερα
26 ΜΑΡ 2020
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2018 & 2019, Α’ Μέρος – Απολογισμός Η μελέτη αναλύει τα στοιχεία ανά χώρα προέλευσης και ανά αεροδρόμιο προορισμού για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2018 και 2019. Διαβάστε περισσότερα
23 ΟΚΤ 2019
Ο τουρισμός στην Ελλάδα και στους κύριους ανταγωνιστικούς προορισμούς 2013-2017 Η μελέτη αναλύει την πορεία του τουρισμού την περίοδο 2013-2017 στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον παγκόσμιο τουρισμό, βάσει αφίξεων. Αναλύεται επιπλέον η εξάρτηση και η διείσδυση της Ελλάδας βάσει Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων στις εξεταζόμενες αγορές. Διαβάστε περισσότερα
01 ΑΥΓ 2019
Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Διαβάστε περισσότερα
06 ΦΕΒ 2014
Business Travel Insights 2014 Business Travel Insights 2014 Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2013
The Rail Journey to 2020 The Rail Journey to 2020 Διαβάστε περισσότερα
14 ΝΟΕ 2013
The Consumer Holiday Trends Report - ABTA Consumer Survey 2013 The Consumer Holiday Trends Report - ABTA Consumer Survey 2013 Διαβάστε περισσότερα
22 ΣΕΠ 2020
Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, 2010-2019 Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, 2010-2019 Διαβάστε περισσότερα
22 ΣΕΠ 2020
Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία το 2019 Η συμβολή του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία το 2019 Διαβάστε περισσότερα
03 ΑΥΓ 2020
Oι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Η μελέτη παρουσιάζει τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις οικονομίες των σημαντικότερων χωρών προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, μετά το πλήγμα που τους επέφερε η πανδημία COVID-19 Διαβάστε περισσότερα
09 ΙΟΥΛ 2020
Μελέτη της GWI για το ΙΝΣΕΤΕ: Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 την διάθεση και τη δυνατότητα για διακοπές; Αποτελέσματα έρευνας σε 14 χώρες Διαβάστε περισσότερα
18 ΙΟΥΝ 2020
Ο Οδικός Τουρισμός στην Ελλάδα, 2012-2019 Διαβάστε περισσότερα
27 ΜΑΪ 2020
Χαρτογράφηση των αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα στην εποχή του COVID-19 Η μελέτη χαρτογραφεί 25 αγορές του ελληνικού τουρισμού που το 2019 εισέφεραν πλέον του 87% των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού. Διαβάστε περισσότερα