ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην Online Βιβλιοθήκη μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή έρευνες, μελέτες και άρθρα για τον τουρισμό. Μερικές εκδόσεις είναι προσβάσιμες μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

Η Online Βιβλιοθήκη χωρίζεται σε 7 βασικές κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τις διάφορες επιμέρους μορφές τουρισμού και το προφίλ των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
MARKETING &BRANDING Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μελέτες, βιβλιογραφία και αναλύσεις σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την τουριστική πολιτική και τη νομοθεσία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εξελίξεις, βασικές μελέτες, απολογιστικά στοιχεία, μελέτες σχετικά με τον παγκόσμιο τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους Διαβάστε περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
06 ΦΕΒ 2014
Business Travel Insights 2014 Business Travel Insights 2014 Διαβάστε περισσότερα
16 ΙΑΝ 2012
From chaos to collaboration - How transformative technologies will herald a new era in travel Διαβάστε περισσότερα
09 ΜΑΡ 2012
Attitudes of Europeans towards tourism Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2012
01 ΙΑΝ 2012
Balancing Russia's tourism deficit: A report on the future of the industry Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2012
New Chinese tourists in Europe from 2017 Διαβάστε περισσότερα
21 ΜΑΪ 2019
Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, Πλήρη Μελέτη Διαβάστε περισσότερα
21 ΜΑΪ 2019
Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, Σύνοψη Η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2005 – 2018, εξέλιξη και σύγκριση με Ισπανία, Σύνοψη Διαβάστε περισσότερα
27 ΜΑΡ 2019
Αξιολόγηση του brand “Ελλάδα” και σύγκριση με τον ανταγωνισμό στη Ν. Ευρώπη βάσει της εμπειρίας των τουριστών Αξιολόγηση του brand “Ελλάδα” και σύγκριση με τον ανταγωνισμό στη Ν. Ευρώπη βάσει της εμπειρίας των τουριστών Διαβάστε περισσότερα
08 ΜΑΡ 2019
Using Big Data to analyse loyalty to & competing destinations Using Big Data to analyse loyalty to & competing destinations Διαβάστε περισσότερα
15 ΦΕΒ 2019
Outlook 2019 - οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019 Διαβάστε περισσότερα
08 ΝΟΕ 2018
To προφίλ των τουριστών που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους Διαβάστε περισσότερα