ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην Online Βιβλιοθήκη μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή έρευνες, μελέτες και άρθρα για τον τουρισμό. Μερικές εκδόσεις είναι προσβάσιμες μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

Η Online Βιβλιοθήκη χωρίζεται σε 7 βασικές κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εξελίξεις, βασικές μελέτες, απολογιστικά στοιχεία, μελέτες σχετικά με τον παγκόσμιο τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μελέτες, βιβλιογραφία και αναλύσεις σχετικά με το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την τουριστική πολιτική και τη νομοθεσία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο Διαβάστε περισσότερα
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τις διάφορες επιμέρους μορφές τουρισμού και το προφίλ των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
MARKETING &BRANDING Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους Διαβάστε περισσότερα
22 ΣΕΠ 2020
Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, 2010-2019 Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, 2010-2019 Διαβάστε περισσότερα
04 ΦΕΒ 2021
Χαρακτηριστικά των ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 2019 Στη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο: «Χαρακτηριστικά ταξιδιών εσωτερικού ημεδαπών τουριστών 2019» αναλύονται τα στοιχεία των ταξιδιών εσωτερικού ως προς το μέσο μεταφοράς, την επιλογή καταλύματος και τις διανυκτερεύσεις Διαβάστε περισσότερα
12 ΙΟΥΛ 2019
Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019 Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2013
The Rail Journey to 2020 The Rail Journey to 2020 Διαβάστε περισσότερα
10 ΔΕΚ 2013
The 21st Century Traveller The 21st Century Traveller Διαβάστε περισσότερα
12 ΙΟΥΝ 2012
AirPlus International Travel Management Study 2012: A comparison of global trends, costs, and the management of business travel Διαβάστε περισσότερα
21 ΙΟΥΛ 2021
Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, 2011-2020 Στην έκδοση της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ με θέμα "Η απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση και τους Λοιπούς Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, 2011-2020", μπορείτε να δείτε μια επικαιροποιημένη ανάλυση της απασχόλησης στους εν λόγω κλάδους ανά τύπο απασχόλησης (πλήρους / μερική), ηλικία και φύλο Διαβάστε περισσότερα
06 ΙΟΥΛ 2021
Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου ανά Περιφέρεια 2020 Η μελέτη με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2020» επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού το 2020. Διαβάστε περισσότερα
30 ΙΟΥΝ 2021
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2019-2020 B’ Μέρος - Ανάλυση κύριων χωρών H μελέτη με τίτλο «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2019-2020 B’ Μέρος - Ανάλυση κύριων χωρών» αποτελεί συνέχεια του Α’ μέρους και είναι εμπλουτισμένη με ανάλυση των 6 κύριων αγορών για την Ελλάδα (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και Πολωνία) Διαβάστε περισσότερα
28 ΜΑΪ 2021
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Τουρισμού | Στρατηγικός Οδικός Χάρτης Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Οδικού Χάρτη που περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς πρωτοβουλιών αναγνωρίζοντας 5 βασικούς πυλώνες δράσης και να επιταχυνθεί με την παράλληλη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου υποστήριξης των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση Διαβάστε περισσότερα
01 ΑΠΡ 2021
Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2019-2020 Α’ Μέρος - Απολογισμός Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) δημοσίευσε την περιοδική μελέτη του με τίτλο «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2019-2020 Α’ Μέρος - Απολογισμός» Διαβάστε περισσότερα
23 ΜΑΡ 2021
Η φήμη και η επισκεψιμότητα της Ελλάδας - Οι προτιμήσεις των τουριστών Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προέκυψαν από τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με θέμα «Η φήμη και η επισκεψιμότητα της Ελλάδας - Οι προτιμήσεις των τουριστών» και η οποία βασίστηκε σε έρευνα που διεξήγαγε το Royal Elcano Institute και η Turespaña της Ισπανίας Διαβάστε περισσότερα