ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στην Online Βιβλιοθήκη μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή έρευνες, μελέτες και άρθρα για τον τουρισμό. Μερικές εκδόσεις είναι προσβάσιμες μόνο για τα Μέλη του ΣΕΤΕ.

Η Online Βιβλιοθήκη χωρίζεται σε 7 βασικές κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την τουριστική πολιτική και τη νομοθεσία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο Διαβάστε περισσότερα
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εξελίξεις, βασικές μελέτες, απολογιστικά στοιχεία, μελέτες σχετικά με τον παγκόσμιο τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Όλες οι πρόσφατες και σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση τους στην τουριστική βιομηχανία και το αντίκτυπο στην διαμόρφωση της στρατηγικής τα επόμενα χρόνια Διαβάστε περισσότερα
MARKETING &BRANDING Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με την σημαντικότητα του Marketing & branding και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπειρία των ταξιδιωτών Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Εξειδικευμένες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τους επιμέρους τουριστικούς κλάδους και τη συμβολή τους Διαβάστε περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ενημερωθείτε σχετικά με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία σχετικά με τον ευρωπαϊκό τουρισμό Διαβάστε περισσότερα
18 ΙΟΥΝ 2013
Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Διαβάστε περισσότερα
18 ΣΕΠ 2015
Newsletter Περιφερειακού Γραφείου Πελοπονήσου Διαβάστε περισσότερα
07 ΜΑΪ 2015
The Evolution of the All inclusive Resort The Evolution of the All inclusive Resort Διαβάστε περισσότερα
30 ΑΠΡ 2015
Economic Impact of Travel & Tourism: 2015 Annual Update Economic Impact of Travel & Tourism: 2015 Annual Update Διαβάστε περισσότερα
09 ΜΑΡ 2012
Attitudes of Europeans towards tourism Διαβάστε περισσότερα
01 ΙΑΝ 2012
New Chinese tourists in Europe from 2017 Διαβάστε περισσότερα
08 ΙΑΝ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014 /ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ–ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ν.4308/2014 /ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ–ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Διαβάστε περισσότερα
28 ΔΕΚ 2015
Εργαλείο Αξιολόγησης Στρατηγικής Ανάπτυξης Τουριστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Διαβάστε περισσότερα
15 ΔΕΚ 2015
Holiday Habits Report Holiday Habits Report Διαβάστε περισσότερα
18 ΣΕΠ 2015
Newsletter Περιφερειακού Γραφείου Νοτίου ΑΙγαίου Διαβάστε περισσότερα
18 ΣΕΠ 2015
Newsletter Περιφερειακού Γραφείου Πελοπονήσου Διαβάστε περισσότερα
18 ΣΕΠ 2015
Newsletter Περιφερειακού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας Διαβάστε περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ