Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2013
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,3% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 18,2% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 657.100 [WTTC]
Έσοδα 11,7 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 17,9 εκατ.  (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 653 €  (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Μερίδιο Αγοράς 1,6% Παγκόσμια, 2,9% Ευρώπη
Εποχικότητα 56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.677 ξενοδοχεία / 773.445 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.267.546), Ην. Βασίλειο (1.846.333), Ρωσία (1.352.901), Γαλλία (1.152.217), Ιταλία (964.314) [ΤτΕ]