Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2012
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,4% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 18,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 688.800 [WTTC]
Έσοδα 10,02 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 15,52 εκατ.  (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 646 €  (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Μερίδιο Αγοράς 1,5% Παγκόσμια, 2,9% Ευρώπη
Εποχικότητα 56% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.670 ξενοδοχεία / 771.271 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.108.787), Ην. Βασίλειο (1.920.794), ΠΓΔΜ (1.300.000), Γαλλία (977.376), Ρωσία (874.787) [ΤτΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα (2.651.062), Ηράκλειο (2.067.475), Ρόδος (1.593.298), Θεσσαλονίκη (901.573), Κέρκυρα (824.000) [ΕΛ.ΣΤΑΤ.]

Επιδόσεις 2012

 Ανταγωνιστές
Δείκτες Απόδοσης 2012   Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις   κάτω από την 50η 22η 26η
Κατάταξη – Έσοδα   κάτω από την 50η 12η 32η 33η
Διεθνείς Αφίξεις 2012 (εκατ.)   57,7 2,5 35,7 11,2 10,4
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2012   24,4% -7,4% 271,9% 119,6% 96,2%
Έσοδα – 2012 δις USD   55,9 2,6 25,7 9,9 8,8
% μεταβολή εσόδων 2000-2012   86,3% 36,8% 238,2% 130,2% 214,3%
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD   969 1.040 720 884 846
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις   5,6% 0,2% 3,4% 1,1% 1,0%
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα   5,2% 0,2% 2,4% 0,9% 0,8%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF