Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2010
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 17,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 786.000 [WTTC]
Έσοδα 9,6 δισ. € (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα)  [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 15 εκατ.  (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα)
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 640 €  (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά κρουαζιέρας)
Μερίδιο Αγοράς 1,6% Παγκόσμια, 3,1% Ευρώπη
Εποχικότητα 55% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 66% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 4 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.732 ξενοδοχεία / 763.407 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.038.870), Ην. Βασίλειο (1.802.201), ΠΓΔΜ (1.104.576), Γαλλία (868.347), Ιταλία (843.613) [ΕΛ.ΣΤΑΤ. & ΤτΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα (3.092.195), Ηράκλειο (1.914.820), Ρόδος (1.416.991), Θεσσαλονίκη (758.772), Κέρκυρα (722.699) [ΕΛ.ΣΤΑΤ.]

Επιδόσεις 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ελλάδα – Ανταγωνιστές
Δείκτες Απόδοσης 2010 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις 17η κάτω από την 50η 18η 26η
Κατάταξη – Έσοδα 21η κάτω από την 50η 10η 22η 33η
Διεθνείς Αφίξεις 2010 (εκατ.) 15 52,7 2,2 27 14,1 9,1
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2010 21% 13.6% -18.5% 181.3% 176.5% 71,7%
Έσοδα – 2010 δις USD 12,7 52,5 2,2 20,8 12,5 8,3
% μεταβολή εσόδων 2000-2010 38% 75% 15,8% 173,7% 190,7% 196,4%
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD 846,7 997 991 771 892 906
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις 1,6% 5,6% 0,2% 2,9% 1,5% 1%
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα 1,4% 5,7% 0,2% 2,3% 1,4% 0,9%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ., UNWTO, WEF