Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2008
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,8% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 18,7% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 854.400 [WTTC]
Έσοδα 11,6 δισ. €  [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 15,9 εκατ.
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 730 €
Μερίδιο Αγοράς 1,7% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη
Εποχικότητα 50% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.385 ξενοδοχεία / 715.857 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές  Γερμανία (2.469.151), Ην. Βασίλειο (2.278.014), Ιταλία (1.099.983), Γαλλία (910.021), Ολλανδία (756.940) [ΕΣΥΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα (3.472.845), Ηράκλειο (2.135.198), Ρόδος (1.369.406), Θεσσαλονίκη (919.677), Κέρκυρα (806.713) [ΕΣΥΕ]

Επιδόσεις 2008

Ελλάδα – Ανταγωνιστές
Δείκτες Απόδοσης 2008 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις 16η κάτω από την 50η 20η 26η
Κατάταξη – Έσοδα 12η κάτω από την 50η 25η 26η
Διεθνείς Αφίξεις 2008 (εκατ.) 15,9 57,2 2,4 25,0 12,3 8,7
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2008 28,2% 23,3% -11,0% 160,4% 141,1% 77,6%
Έσοδα – 2008 δις USD 17,1 62,0 2,8 22,0 11,0 11,3
% μεταβολή εσόδων 2000-2008 85,9% 105,3% 42,1% 189,5% 155,8% 292,9%
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD 1.075,5 1.084 1.152 878 893 1.302
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις 1,7% 6,2% 0,3% 2,7% 1,3% 1,0%
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα 1,8% 6,6% 0,3% 2,3% 1,2% 1,2%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF