Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2006
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 17,8% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 19,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 885.600 [WTTC]
Έσοδα 11,4 δισ. €  [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 15,2 εκατ.
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 746 €
Μερίδιο Αγοράς 1,8% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη
Εποχικότητα 49% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.111 ξενοδοχεία / 693.252 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές Ην. Βασίλειο (2.615.836), Γερμανία (2.267.961), Ιταλία (1.187.598), Ολλανδία (782.154), Γαλλία (712.131) [ΕΣΥΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα (3.698.953), Ηράκλειο (2.063.030), Ρόδος (1.291.429), Κέρκυρα (828.740), Θεσσαλονίκη (736.873). [EΣΥΕ]

Επιδόσεις 2006

Ελλάδα – Ανταγωνιστές
Δείκτες Απόδοσης 2006 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις 17η κάτω από την 50η 12η 24η 23η
Κατάταξη – Έσοδα 12η κάτω από την 50η 28η 26η
Διεθνείς Αφίξεις 2006 (εκατ.) 15,2 58,0 2,4 18,9 8,6 8,0
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2006   25,0% -11,1% 97,0% 69,5% 63,4%
Έσοδα – 2006 δις USD 14,3 51,3 2,4 16,9 7,6 8,0
% μεταβολή εσόδων 2000-2006 55,4% 70,3% 26,4% 122,4% 76,7% 182,1%
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD   884 992 891 878 1.000
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις 1,8% 6,9% 0,3% 2,2% 1,0% 1,0%
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα 1,9% 6,9% 0,3% 2,3% 1,0% 1,1%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF