Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2003
Συμμετοχή στο ΑΕΠ 15,9% [WTTC]
Συμμετοχή στην απασχόληση 18,1% της συνολικής απασχόλησης [WTTC]
Συνολική Απασχόληση 776.300 [WTTC]
Έσοδα 9,5 δισ. €  [ΤτΕ]
Αφίξεις Αλλοδαπών 12,5 εκατ.
Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 762 €
Μερίδιο Αγοράς 1,8% Παγκόσμια, 3,1% Ευρώπη
Εποχικότητα 50,6% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση Προσφοράς 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ]
Ξενοδοχειακή Υποδομή 8.689 ξενοδοχεία / 644.898 κλίνες [ΞΕΕ]
Top 5 αγορές Ην. Βασίλειο (3.008.381), Γερμανία (2.267.063), Ιταλία (865.730), Γαλλία (714.821), Ολλανδία (635.882) [ΕΣΥΕ]
Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα (3.034.913), Ηράκλειο (1.985.622), Ρόδος (1.236.876), Κέρκυρα (873.564), Θεσσαλονίκη (602.202). [EΣΥΕ]

Επιδόσεις 2003

Ελλάδα – Ανταγωνιστές
Δείκτες Απόδοσης 2003 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία
Κατάταξη – Διεθνείς Αφίξεις 14η κάτω από την 50η 13η 29η 22η
Κατάταξη – Έσοδα 10η κάτω από την 50η 28η 21η
Διεθνείς Αφίξεις 2003 (εκατ.) 12,5 51,8 2,3 13,3 5,7 7,4
% μεταβολή αφίξεων 2000 – 2003 0,5% 11,6% -14,8% 38,5% 11,8% 39,6%
Έσοδα – 2003 δισ. USD 10,7 39,6 2,0 13,2 4,6 6,4
% μεταβολή εσόδων 2000-2003 16,3% 32,0% 5,3% 73,7% 7,0% 128,6%
Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD 858,2 764,5 869,6 992,5 807,0 864,9
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις 1,8% 7,5% 0,3% 1,9% 0,8% 1,1%
Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα 2,0% 7,5% 0,4% 2,5% 0,9% 1,2%

Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF