Θέσεις ΣΕΤE

Θεσμικά θέματα

1. Προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόσφατη τροποποίηση για τη διαδικασία αδειοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων 

Μετά και την τελευταία τροποποίηση που επήλθε με τις διατάξεις του Ν.4276/2014, η διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων έχει απλουστευθεί κατά πολύ, έχουν αντιμετωπιστεί σημαντικά ζητήματα του παρελθόντος και έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες προθεσμίες έκδοσης των απαραίτητων αδειών λειτουργίας. Παράλληλα προβλέφθηκε πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Και οι δύο αυτές τροποποιήσεις κινούνται στην ορθή κατεύθυνση, έχουν επιλύσει σε σημαντικό βαθμό τα ζητήματα αδειοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθιστώντας τη διαδικασία πιο ευέλικτη και γρήγορη προς όφελος κυρίως όσων βρίσκονται στην περιφέρεια και κρίνεται επιβεβλημένη η διατήρησή τους. 

2. Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές αποτελεί μέτρο ανάπτυξης για το CityBreak 

Η ραγδαία αύξηση του τουρισμού πόλεων (citybreak), ο οποίος ως επί το πλείστον πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, καθώς και τα αυξημένα έσοδα που προκύπτουν από τις τουριστικές δαπάνες των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας, αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού. 

Ο ΣΕΤΕ, ως ο εκπρόσωπος και εκφραστής του συνόλου των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, εξακολουθεί να πιστεύει ότι η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, ιδίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς, αποτελεί ένα αναπτυξιακό μέτρο που συνεισφέρει ουσιαστικά στον κλάδο. 

Η μη εμπορική λειτουργία των μεγάλων πόλεων δημιουργεί βασικά εμπόδια στην ανάπτυξη προϊόντων citybreak και συνεδριακού τουρισμού, ενώ κάτι τέτοιο δε συμβαίνει σε καμία από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, στην Αθήνα τα τελευταία 2 χρόνια, οι ταξιδιωτικές δαπάνες εκτός ξενοδοχείου, ανά άτομο και ανά ημέρα, ανήλθαν στα 157 Ευρώ. Ως δαπάνες καταμετρώνται αξιοθέατα και διασκέδαση, εστιατόρια και cafe, αγορές και λοιπά έξοδα. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι βάσει των Ερευνών Ικανοποίησης Πελατών 2010 – 2013, η μέση ποσοστιαία δαπάνη ενός επισκέπτη για ξενοδοχείο, σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες του στην πόλη, είναι μόλις το 32%.  Για να ενισχυθεί λοιπόν περαιτέρω το City Break, το οποίο δε βασίζεται σε all-inclusive υπηρεσίες, είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση σε  όλες τις υπηρεσίες που επιθυμούν, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερης σημασίας είναι και η δυνατότητα αγορών στα εμπορικά καταστήματα. 

Με το μέτρο αυτό, ο ΣΕΤΕ θεωρεί βέβαιο ότι οι τοπικές οικονομίες των βασικών ελληνικών τουριστικών προορισμών θα επωφεληθούν από τη ραγδαία τουριστική άνοδο, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν το προφίλ της Ελλάδας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.  

3. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 

Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός οφείλει να διαφυλάσσει τους πολύτιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, στους οποίους βασίζει την ανάπτυξή του ο ελληνικός τουρισμός. Ταυτόχρονα όμως οφείλει να επιτρέπει  την ανάπτυξη  του τουρισμού, αναδεικνύοντας τις ανάγκες προσαρμογής στο προσφερόμενο τουριστικό «προϊόν», μέσω της χωροθέτησης χώρων υποδοχής ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και επενδύσεων εθνικής σημασίας υποδομών μεταφορών (τουριστικοί λιμένες, περιφερειακά αεροδρόμια, κλπ.), ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της -έντονα ανταγωνιστικής- διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Άποψη του ΣΕΤΕ είναι ότι το ισχύον ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό στο μεγαλύτερο μέρος του, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού έχουν διαδραματίσει οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι της Ελλάδας, που αποτελούν διαχρονικούς πόλους έλξης των τουριστών. Ως εκ τούτου η διαφύλαξη των πόρων αυτών και η διαχείρισή τους σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Ανάπτυξη που θα πραγματοποιείται πάντα, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της κάθε περιοχής, υποστηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα, με αρχές και κανόνες και σεβασμό στη τοπική πολιτιστική, φυσική, οικονομική και ιστορική ιδιαιτερότητα. 

Ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος, που στέκεται στο πλάι της πολιτείας για όλα τα ζωτικά ζητήματα του κλάδου, πιστεύουμε ότι απαιτούνται διαφανείς διαδικασίες και τεκμηριωμένος προγραμματισμός, αναφορικά με τις περιοχές και τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα, με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή τον ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον, την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων και των περιοχών και την ένταξη στο τοπικό κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.  

3.1 Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Ο ΣΕΤΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης επί του Νόμου «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής» και του Σχεδίου Νόμου «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης», αρχικά αναγνωρίζει:

 • Την ανάγκη προώθησης και περαιτέρω στήριξης του τουρισμού μέσω και των Ρυθμιστικών Σχεδίων ως σημαντικού μοχλού για την οικονομική ανάπτυξη και στον αστικό χώρο, τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή και την αστική αναζωογόνηση της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας – Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
 • Τη στενή και αμφίδρομη σχέση του τουρισμού με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά, η διαφύλαξη και ανάδειξη των οποίων αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας.
 • Την ανάγκη επικαιροποίησης της στρατηγικής για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την διαχείριση του χώρου εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας – Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και δυναμική του τουρισμού, πρόσφατα αναπτυξιακά σχέδια, έργα, ρυθμίσεις και αναπτυξιακές τάσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ εκτιμά ότι η άμεση προώθηση του «Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής» και του «Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης» είναι εύλογη, θετική και αναγκαία. Παράλληλα, τονίζει την ιδιαίτερη σημασία τους ως κείμενα κεντρικής στρατηγικής για την διαμόρφωση κοινά αποδεκτών αναπτυξιακών στόχων και κατευθύνσεων στο πλαίσιο των σύγχρονων απαιτήσεων και αναγκών της Αθήνας – Αττικής και του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της τουριστικής δραστηριότητας. 

 4. Αναγκαία η αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιφερειακών αεροδρομίων για την ανάπτυξη της προσφερόμενης τουριστικής εμπειρίας

Η Ελλάδα διαθέτει την ιδιαιτερότητα να αποτελείται από αμέτρητους τουριστικούς προορισμούς, με βασικότερους εκείνους των νησιών της. Η ύπαρξη αεροδρομίων σε αυτούς τους προορισμούς και κυρίως η αποτελεσματική διαχείρισή τους, εκτός από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την οικονομία της χώρας, αποτελεί και επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση της προσφερόμενης εμπειρίας στα εκατομμύρια τουρίστες, που επισκέπτονται τη χώρα μας κάθε χρόνο. 

Σχετικά με τη πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία και την επιλογή αναδόχου για τη διαχείριση των 16 βασικών αεροδρομίων της χώρας, όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε στον Τουρισμό βρισκόμαστε σε αναμονή των αποφάσεων της κυβέρνησης αναφορικά με το πλάνο αποκρατικοποιήσεων και την υλοποίηση και της συγκεκριμένης ιδιωτικοποίησης. Ο ΣΕΤΕ, έχοντας συμβάλλει ουσιαστικά μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, ώστε να μην προβλεφθεί αύξηση από τα 14,5 ευρώ ανά επιβάτη, που ισχύει σήμερα, έως την ολοκλήρωση των επενδύσεων για την ανάπτυξη των υποδομών, παρακολουθεί με προβληματισμό τις εξελίξεις.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων είναι μια αναγκαιότητα, πρωτίστως για τις τοπικές οικονομίες και την ενίσχυση των ανθρώπων του τουρισμού που εργάζονται στα νησιά και την περιφέρεια, οι οποίοι θα επωφεληθούν σημαντικά από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος που αναμένεται να επέλθει. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το προσδιορισμένο από τη Σύμβαση επίπεδο συνολικών χρεώσεων, μετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση των αναβαθμίσεων των αεροδρομίων, έως τα 20 ευρώ ανά επιβάτη, είναι συγκρίσιμο με σύγχρονα αεροδρόμια της εγγύτερης στην Ελλάδα περιοχής της Τουρκίας και της Νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία) και κατ’ επέκταση δεν αναμένεται να επιφέρει οποιαδήποτε επίδραση στην ανοδική τάση που καταγράφει ο τουρισμός της χώρας.

Σίγουρα όμως απαιτείται η σύσταση και η οργάνωση κατάλληλα στελεχωμένης Εποπτικής Ρυθμιστικής Αρχής για τις χρεώσεις των αεροδρομίων, η οποία θα ελέγχει και θα εξασφαλίζει τη πιστή εφαρμογή της Σύμβασης παραχώρησης και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος των επενδύσεων. Παράλληλα, γίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η επέκταση του χρόνου παραχώρησης του αεροδρομίου της Αθήνας, η οποία θα επιτρέψει την αναγκαία μείωση του επιπέδου των χρεώσεών του, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μία τέτοια εξέλιξη, σε συνδυασμό με τα εκσυγχρονισμένα πλέον και καλύτερα οργανωμένα, σε σχέση με το παρελθόν, περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας έντονα και ευδιάκριτα ανταγωνιστικής ελληνικής αγοράς αερομεταφορών. 

5. Μονοπώλιο ΚΤΕΛ 

Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι τα ΚΤΕΛ πρέπει να προχωρήσουν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, με αντίστοιχη μείωση των τιμών, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να αποτελούν έναν πλήρως ανταγωνιστικό μηχανισμό μεταφορών για τη χώρα. 

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι ύπαρξη καθεστώτος μονοπωλίου στα ΚΤΕΛ αποκλείει την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού που λειτουργεί πάντα προς όφελος του πολίτη και του χρήστη. 

6. Η διεύρυνση του ωραρίου των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία

Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, που αποτελούν το 90% της συνολικής τουριστικής επισκεψιμότητας της χώρας, συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Παράλληλα, ενίσχυσε ποιοτικά τον ελληνικό τουρισμό, συνέβαλε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών κρουαζιέρας και ισχυροποίησε το CityBreak. Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι αποτελεί μια ενέργεια ουσίας που πρέπει να επεκταθεί με αντίστοιχη επιτυχία και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, στις άγνωστες τουριστικές περιοχές της χώρας. 

Επιπλέον, από το 2015, προτείνεται μια δέσμη μέτρων όπως: α) η μείωση κόστους εισόδου για την περίοδο 01.11 μέχρι 31.03, με παράλληλη λελογισμένη αύξηση από 01.04 μέχρι 31.10, β) η πλήρης ανταποδοτικότητα της επιπλέον δαπάνης φύλαξης από τα επιπλέον έσοδα, γ) η αναδιοργάνωση ΤΑΠΑ στο μοντέλο του British Heritage, με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονήσει και παραδώσει στην Πολιτεία ο ΣΕΤΕ

Παράλληλα, προτείνεται ο περιορισμός του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η απλοποίηση της διαδικασίας χρήσης των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και δημοσίων ιδρυμάτων (π.χ. Μουσείο της Ακρόπολης, Ζάππειο Μέγαρο, κτλ) για ανάγκες συνεδρίων και εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, η παροχή ηλεκτρονικών συστημάτων αγοράς εισιτηρίων και ξενάγησης σε όλες τις βασικές αγορές καθώς και ο σχεδιασμός ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για συνέδρια, groups, κλπ. που αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της παροχής ποιοτικά άριστων υπηρεσιών.  

7. Αναπτυξιακός νόμος που λειτουργεί ως καταλύτης αειφόρου ανάπτυξης στον Τουρισμό

Προκειμένου οι ιδιωτικές επενδύσεις να έχουν οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα και να προάγουν την περιβαλλοντική αειφορία, θα πρέπει να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα, με βάση διεθνή πρότυπα και τις τάσεις ζήτησης στη διεθνή τουριστική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η ενίσχυση επενδύσεων προσανατολισμένων στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που συνεισφέρουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία, με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις ανάπτυξης καινοτόμων,  βιώσιμων,  ποιοτικών, ολοκληρωμένων και στοχευμένων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επισκεπτών.

Οι συνολικές επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) στον Τουρισμό εκτιμάται ότι απαιτείται να ανέλθουν σε  € 11,5 δισ. περίπου για την 4ετία 2015-2018, οι οποίες μπορούν να μοχλευτούν με τη διάθεση δημοσίων πόρων από το ΕΣΠΑ συνολικού ύψους  € 3 δισ. περίπου. Εξ αυτών πρέπει να επενδυθεί περίπου €1 δισ. από το ΕΣΠΑ για έργα των αναγκαίων υποδομών αερομεταφορών, λιμανιών και μαρινών, καθώς και υποδομών πόλης. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 80% στις αναγκαίες ιδιωτικές επενδύσεις σε καταλύματα, εστίαση κλπ. Αυτό συνεπάγεται ότι για κάθε € 1 δημοσίων επενδύσεων, θα αντιστοιχούν € 4 ευρώ ιδιωτικών, δηλαδή θα 5πλασιάζεται το επενδυόμενο ποσό.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος ειδικότερα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση των καταλυμάτων με τη διάθεση € 2 δισ. που θα οδηγήσουν σε ιδιωτική συμμετοχή € 8 δισ., δηλαδή 5πλασιάζοντας το συνολικό ποσό επένδυσης (€ 10 δισ.), στηρίζοντας όμως ταυτόχρονα ουσιαστικά τους μικρότερους επιχειρηματίες του κλάδου που επιθυμούν να βελτιώσουν την υπηρεσία τους.

Ταυτόχρονα, ο επενδυτικός νόμος απαιτείται να έχει συγκεκριμένη ρητή στόχευση και να διασφαλίζει τη διοχέτευση των πόρων με συγκεκριμένα κριτήρια προδιαγραφών και αξιολόγησης σε ειδικές θεματικές κατηγορίες – που μπορούν να διακριθούν και σε γεωγραφικό επίπεδο –  όπως ενδεικτικά 

 • Ξενοδοχεία Boutique με ελληνικό χαρακτήρα
 • Οικογενειακά & πολυτελή All Inclusive, που να περιλαμβάνουν την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών κοινωνιών
 • Αναπαλαίωση παραδοσιακών και ιστορικών ξενοδοχείων
 • Αναβάθμιση ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Δημιουργία χώρων εστίασης με συγκεκριμένο χαρακτήρα π.χ. Ουζερί, Παραδοσιακή Ταβέρνα, Ελληνικό Εστιατόριο, Μοντέρνα Ελληνική Κουζίνα, κλπ.
 • Εκσυγχρονισμός επαγγελματικών τουριστικών σκαφών πάσης φύσεως, τουριστικών λιμένων και μαρινών, τουριστικών λεωφορείων, καθώς επίσης και λειτουργικών υποδομών άλλων τουριστικών κλάδων (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροπλάνων, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, γραφεία διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων κλπ). 

Με τον τρόπο αυτό θα προβλέπεται σε επίπεδο κανονιστικής διάταξης (Υπ. Απόφασης) ότι, για παράδειγμα, ένα οικογενειακό AllInclusive κατάλυμα, θα επιδοτείται κατά προτεραιότητα, υπό τον όρο ότι μετά την ολοκλήρωση θα πιστοποιείται –βάσει προδιαγραφών Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)- από ανεξάρτητους Πιστοποιητές, με γνώμονα συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι σχετικοί κανονισμοί και οι υποχρεωτικές προδιαγραφές ορίζονται από το Υπουργείο Τουρισμού και θα προβλέπονται από τη σχετική υπουργική απόφαση σύστασης και προκήρυξης του οικείου καθεστώτος περί επιλεξιμότητας των τουριστικών καταλυμάτων, όπως αυτό θα έχει καταρχήν οριστεί από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Παρόμοια αντιμετώπιση μπορεί να ακολουθηθεί στην εστίαση (ουζερί, εστιατόρια, κλπ), καθώς και σε άλλους επιμέρους τομείς του τουρισμού. 

8. Δημιουργία Τράπεζας Τουρισμού Ειδικού Σκοπού 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΚΤ (Νοέμβριος 2014), σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο χρηματοδοτικό κενό. Διαχρονικά, η χώρα μας συγκεντρώνει το υψηλότερο σκορ στα ποσοστά των επιχειρήσεων που δηλώνουν, ως σημαντικότερο πρόβλημα, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Για να αντιμετωπιστεί το ιδιαίτερα ασφυκτικό πρόβλημα εξεύρεσης χρηματοδότησης και ρευστότητας, ο ΣΕΤΕ, πέραν της υλοποίησης των προτάσεων που έχει καταθέσει για το ΕΣΠΑ, προτείνει τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών υποδομών της χώρας, μέσω της δημιουργίας συμπληρωματικών, προς τις συστημικές τράπεζες, δομών χρηματοδότησης. 

Προτείνεται η δημιουργία Τράπεζας Τουρισμού Ειδικού Σκοπού, στα πρότυπα της Αυστριακής Tourismus Bank, η οποία δημιουργήθηκε το 1947, με την υποστήριξη της Αυστριακής Κυβέρνησης, ως Τράπεζα ειδικού σκοπού για την τουριστική ανάπτυξη. 

 • Η Τουριστική Τράπεζα προτείνεται να είναι θυγατρική των 4 μεγάλων εμπορικών Ελληνικών Τραπεζών, πιθανόν με την συμμετοχή του ΣΕΤΕ αλλά και της αντίστοιχης Αυστριακής Tourismus Bank, με ένα μικρό ποσοστό, η οποία θα δρα ώς σύμβουλος.
 • Η εμπειρία της Αυστριακής Τράπεζας είναι αρκετά μεγάλη. Η Τράπεζα συμμετέχει περίπου στο 45% των τουριστικών επενδύσεων της χώρας. Έχει ανθρώπινο συναμικό 32 στελέχών, 1.775 χρηματοδοτήσεις κατ’ έτος, 843€ εκ. επενδύσεις, 202€ εκ. δάνεια, 21€ εκ. εγγυήσεις.
 • Θα εξειδικεύεται στην χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων έργων που σε μέσο όρο δεν θα ξεπερνούν τις 500.000 Ευρώ. Η Τουριστική Τράπεζα θα αναλάβει Χρηματοδοτήσεις ΜμΕ, μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας – Επιχορηγήσεις μέσω Αναπτυξιακού νόμου, Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό έλεγχο έργων και θα συντάσσει ηλεκτρονικό αρχείο.
 • Οι στόχοι της δημιουργίας της Τουριστικής Τράπεζας είναι:
 • Ώθηση επενδύσεων ΜμΕ και βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών τους
 • Ανάπτυξη εξωστρέφειας ΜμΕ
 • Αναδιοργάνωση εταιρειών σε οικονομική δυσχέρεια
 • Ώθηση στην δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων
 • Εξεύρεση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης για ΜμΕ
 • Ανάπτυξη καινοτομίας στον Τουρισμό  

10. VisaShengen

Οι επισκέπτες που κινούνται στη ζώνη Shengen, απολαμβάνουν κάποια προνόμια που τους παρέχονται προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους. Για πολλούς μάλιστα, το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό γνώμονα για την επιλογή της χώρας που θα επισκεφθούν. 

Η VisaShengen αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των προνομίων.

Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΤΕ σχετικά με την έδοση Visa Shengen προτείνει να τεθεί ως στόχος ότι το 50% του συνόλου των χορηγήσεων πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία πολλαπλών θεωρήσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται να χορηγείται visa διαρκείας 1 έτους στον επισκέπτη που θα επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Ελλάδα και 3 ετών σε εκείνον που θα επισκέπτεται για τρίτη φορά τη χώρα μας, πάντα φυσικά με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες συνθήκες. 

Επιπλέον προτείνεται να θεσπιστούν ανταποδοτικά οφέλη εκ μέρους του ενδιάμεσου παρόχου, με σκοπό την καλύτερη προβολή της χώρας και των τουριστικών προϊόντων της ως εξής:

α. Απόδοση 10% των εσόδων του από τις θεωρήσεις ανά χώρα στο ελληνικό

δημόσιο, με σκοπό τη γενικότερη προβολή της χώρας και των τουριστικών

προορισμών της.

β. Επιπλέον απόδοση 2,5% των εσόδων του παρόχου από τις θεωρήσεις ανά

χώρα, υπέρ της Marketing Greece A.E., με σκοπό την ανά χώρα στοχευμένη προβολή των τουριστικών μας προϊόντων, με αντίστοιχη υποχρέωση ισόποσης δικής της συμβολής.

Τέλος, προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη της προβολής των ελληνικών τουριστικών προϊόντων μέσω όλων των visa centers.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο