Θέσεις ΣΕΤE

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, μεταξύ του Προεδρείου του ΣΕΤΕ και της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συζητήθηκαν τα – κρίσιμα για τον τουριστικό τομέα – θέματα, για τα οποία απαιτούνται ρυθμίσεις.

Κοινή ήταν η διαπίστωση για την αναγκαιότητα άμεσης δημιουργίας ενός ευέλικτου, ελκυστικού και βιώσιμου επενδυτικού περιβάλλοντος, που θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζει υψηλής ποιότητας φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική συνοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, o ΣΕΤΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της ανθεκτικότητας και ελκυστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε ένα διεθνώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση προορισμών.

Συγκεκριμένα:

Α. Χωροταξικός σχεδιασμός (ΕΧΠ-Τ, ΠΧΠ)

Επί δεκαετίες, οι διαδικασίες του χωρικού σχεδιασμού αποδείχθηκαν στην πλειονότητά τους ατελέσφορες, κυρίως λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών σχεδίασης και έγκρισης, των ασαφειών, συγκρούσεων και των επικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων χωροταξικών σχεδίων, με αποτέλεσμα να καθίστανται τελικά ανεπίκαιρες και αναχρονιστικές. Η μελέτη του ΕΧΠ-Τ που βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και η επικαιροποίηση και η εξασφάλιση συμβατότητας και συνάφειας των ΠΧΠ που έχουν ήδη παραδοθεί θα συμβάλουν στην επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, που δυσχεραίνει τις επενδύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος.

Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Β.1. Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ): Λόγω του ανομοιογενούς γεωγραφικού χαρακτήρα της Ελλάδας, τα ΤΧΣ έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι συμβάλλουν στη χάραξη των ορίων των πολεοδομικού σχεδιασμού και των ειδικότερων ζωνών εντός αυτών, στον καθορισμό των χρήσεων γης ανά ζώνη και στη θέσπιση όρων και περιορισμών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εκτός σχεδίου δόμηση και να δημιουργηθεί ασφαλές πλαίσιο για την ανάπτυξη επενδύσεων παράλληλα με την προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Β.2. Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ): Αποτελούν απόλυτα χρήσιμο και ευέλικτο εργαλείο σχεδιασμού για συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν προοπτικές άμεσης ανάπτυξης. Στις περιοχές αυτές προτείνουμε να εντάσσονται και τα εργαλεία των CLUSTERS μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και το εργαλείο του αναδασμού. 

Β.3. Πολεοδομικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής ανωδομής στις εκτός σχεδίου αναπτύξεις. Στην ποιοτική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων μπορεί να συμβάλει και η βελτίωση της νομοθεσίας ως προς τους όρους δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων στην κατεύθυνση της παροχής άνετων και πληρέστερων χώρων και υπηρεσιών που απαιτούνται από την σύγχρονη πελατεία χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνεται η δυναμικότητα κλινών.

Γ. Γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού του χώρου σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και λοιπά σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ειδικά σχόλια και προτάσεις αναφορικά: με την πρόβλεψη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε δημόσιες υποδομές και ιδιοκτησίες και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, την υπό όρους εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης για οριζόντια δόμηση, τις χρήσεις γης, την ανάρτηση των δασικών χαρτών ανά την χώρα, τις ζώνες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, προτάσεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επενδύσεων, κ.λπ.

Θέματα:

  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων προστασίας ακτών
  • Πρωτόκολλο Βαρκελώνης – αποστάσεις
  • Συμβατότητα γεωργικής γης με τουριστική ανάπτυξη
  • Προτυποποίηση ΜΠΕ
  • Χορτολιβαδικές εκτάσεις  και ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων
  • Αντιμετώπιση πρόσβασης των τουριστικών επενδύσεων μέσω μη αναγνωρισμένων δρόμων
  • Διεύρυνση ισχύος οικοδομικών αδειών
  • Ενιαία πολεοδομικά έκταση που διαχωρίζεται από δρόμους, κ.λπ.

Δ. Ρυθμίσεις για Ν.Ο.Κ. και συμβούλια αρχιτεκτονικής

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός εισάγει σε πολλές περιπτώσεις οριζόντιες ρυθμίσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ειδικών κτιρίων όπως είναι οι τουριστικές εγκαταστάσεις. Ο ΣΕΤΕ προτίθεται να καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για τα ξενοδοχεία ως ειδικά κτίρια με στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος ευελπιστώντας σε μια εποικοδομητική συνεργασία.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο