Θέσεις ΣΕΤE

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στα κρίσιμα για τον τουριστικό τομέα, θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ΣΕΤΕ προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, την αποκλιμάκωση της φορολόγησης της εργασίας, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και τη μείωση της ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα προωθήθηκαν προς το εν λόγω Υπουργείο:

  • Η οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (μη μισθολογικό κόστος) 
  • Η παροχή έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές των συνεπών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που παρέμειναν συνεπείς κατά τη διάρκεια της κρίσης, με τελικό στόχο την αύξηση της ροής εσόδων του ΕΦΚΑ 
  • Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με τη σχετική αυστηροποίηση του πλαισίου 

Ως προς τον εξορθολογισμό των  προστίμων για τυπικές παραβάσεις υπογραμμίσθηκαν τα εξής:

Τα πρόστιμα που προβλέπονται για τη μη καταχώρηση των αλλαγών στο ΕΡΓΑΝΗ, πρέπει να μειωθούν δραστικά. Οι συγκεκριμένες παραλείψεις θεωρούνται «πολύ υψηλές» παραβάσεις, με αποτέλεσμα, με βάση τους ισχύοντες συντελεστές, για μια επιχείρηση που απασχολεί 100 εργαζόμενους το πρόστιμο για τη μη έγκαιρη αναγγελία μιας απλής αλλαγής ρεπό ή ωραρίου να υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ, για δε μια μικρότερη επιχείρηση τις 3.000 ευρώ. Είμαστε υπέρ της διασφάλισης της νομιμότητας και της παραδειγματικής τιμωρίας της ανασφάλιστης εργασίας. Για αυτό και ποτέ δε ζητήσαμε, ούτε κατανοούμε τον λόγο εφαρμογής έκπτωσης στα πρόστιμα για την απασχόληση αδήλωτων εργαζομένων, εφόσον αυτοί μεταγενέστερα προσληφθούν! Δεν είναι όμως δίκαιο να τιμωρείται με μεγαλύτερο πρόστιμο η μη καταχώρηση μιας αλλαγής στο ωράριο ενός εργαζομένου, από τη «μαύρη εργασία». Προτείνεται, λοιπόν, οι παραπάνω τυπικές παραβάσεις να ενταχθούν στην χαμηλότερη κατηγορία (πολύ χαμηλές) όποτε τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 1.501 ευρώ και 300 ευρώ αντίστοιχα.

  • Κίνητρα για την ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις των κλάδων της οικονομίας στους οποίους υπάρχει σε ισχύ κλαδική ΣΣΕ, και πρόβλεψη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, της δυνατότητας απόκλισης από όρους της ΣΣΕ σε περιοχές – επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα ή παρουσιάζουν συγκεκριμένες, γεωγραφικές κυρίως, ιδιαιτερότητες 
  • Η αντιμετώπιση των αντι-ασφαλιστικών και αντι-αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού συστήματος 
  • Η τροποποίηση της διαδικασίας αναγγελίας υπερεργασίας, χορήγησης άδειας και αλλαγών στο ωράριο εργασίας, με ταυτόχρονη μείωση των δυσανάλογα υψηλών προστίμων που προκύπτουν από έκτακτες αλλαγές βαρδιών, ρεπό κ.λπ. 

           Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας που να είναι συνδεδεμένο με τις ελεγκτικές αρχές, αυτή να απαλλάσσεται από την υποχρέωση αναγγελίας αλλαγών στο ωράριο εργασίας, υπερεργασίας κ.λπ. Σχετικά θυμίζουμε πως στο άρθρο 26 του ν.3996/2011, υπήρχε πρόβλεψη για ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Πρόκειται για ρύθμιση που ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Προτείνουμε να προβλεφθεί η δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής της από τις επιχειρήσεις και πέραν του κινήτρου της έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές (που ήδη περιλαμβάνεται στην παραπάνω ρύθμιση), να προβλεφθεί και η απαλλαγή των επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν από την αναγγελία των αλλαγών στο ωράριο κ.λπ., η οποία άλλωστε θα είναι άνευ αντικειμένου από τη στιγμή που το σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με τις ελεγκτικές αρχές οι οποίες θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο on line για τον χρόνο προσέλευσης – αποχώρησης των εργαζομένων.

  • Η επαναρρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας του ΟΜΕΔ 
  • Παροχή τεχνογνωσίας στον ΟΑΕΔ για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο