Θέσεις ΣΕΤE

Σταθεροποίηση οικονομίας

Oι προϋποθέσεις για να εισέλθει η ελληνική οικονομία σε μία σταθερή πορεία ταχείας ανάπτυξης

Με τη λήξη του τρίτου δανειακού προγράμματος, η Ελλάδα αποκτά ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αξιοποιήσει τις διαθρωτικές προσαρμογές που έχουν επέλθει στην οικονομία της, να παραμείνει σε μεταρρυθμιστική πορεία και να εφαρμόσει το δικό της αναπτυξιακό πλάνο μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου το οποίο θα δημιουργήσει τα αναγκαία και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα και τελικά θα μειώσει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα και με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, εντοπίζονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές την τελευταία 8ετία στην ανταγωνιστικότητα, τη δημοσιονομική προσαρμογή και το εξωτερικό ισοζύγιο.Με βάση την πορεία της οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2018 ενδέχεται να προσεγγίσει, υπό όρους, το 2,5% σε ετήσια βάση, με σημαντική θετική επίπτωση από τις καθαρές εξαγωγές.

Όπως αποδείχθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες στήριξης της εθνικής οικονομίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, τα άμεσα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό κατά την τελευταία οκταετία, άγγιξαν το εντυπωσιακό νούμερο των 100 δισ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να είναι ακόμη μεγαλύτερα αν είχε ενταχθεί ο τουριστικός τομέας σε μία λογική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του, με μεγαλύτερη στρατηγική στόχευση.

Την τελευταία οκταετία, έγιναν πολλά και σε δύσκολες συνθήκες, μπορούσαν όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα αν υπήρχε ένα συγκροτημένο ολιστικό εθνικό σχέδιο. Αυτό θα σήμαινε αυτομάτως χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, περισσότερους φόρους και εισφορές για το κράτος, μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά και ισχυρότερη στήριξη στις τοπικές κοινωνίες.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στη χώρα, που προϋποθέτει και την συμπερίληψη του τουρισμού ως κεντρική προτεραιότητα για το αναπτυξιακό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας με συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης του.

Στην κατεύθυνση αυτή και ανάμεσα στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, περιλαμβάνεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών και η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, η υιοθέτηση μέτρων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που τόσο αρνητικά λειτουργεί στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και η λειτουργία ενός ευέλικτου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Επίσης, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση ενός εθνικού χωροταξικού πλαισίου και ενός σαφούς πλαισίου χρήσεων γης, να χαραχθούν πολιτικές υποστήριξης επενδύσεων και προσέλκυσης κεφαλαίων και να στηριχθεί η τουριστική επιχειρηματικότητα με συγκεκριμένα κίνητρα.

Ο προγραμματισμός των δράσεων συμπληρώνεται με τη διασφάλιση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, με τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, καθώς και την καλλιέργεια μιας νέας ισχυρής τουριστικής συνείδησης.

Αναγκαία προϋπόθεση βέβαια για την ανάπτυξη, αποτελεί η σταθερότητα της χώρας, ενώ καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια θα παίξει και η λειτουργία ενός κεντρικού οργάνου για τον συντονισμό των συνεργιών και συνεργασιών, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  

Η οικονομία αποδεικνύει ότι μπορεί να τροχοδρομήσει σε μία πορεία σταθερής βελτίωσης. Οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει από τώρα και στο εξής να στοχεύουν στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της σταθερότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, δηλαδή των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων που ανέκτησε η Ελλάδα στην περίοδο 2010-2017.

 


 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο