Θέσεις ΣΕΤE

Σχόλια ΣΕΤΕ επί του σ/ν του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Προς τον
Κύριο Ελευθέριο Αυγενάκη
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Κοιν: Κύριο Βασίλη Kικίλια, Υπουργό Τουρισμού

 

Θέμα: Σχόλια επί του σ/ν «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας»

Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σημειώνουμε τα εξής:

Aυτό που παραβλέπεται από το εν λόγω κείμενο είναι πως μέρος της «αθλητικής αναψυχής» αποτελεί παράλληλα και μια τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ο τουρισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται στην χώρα τις τελευταίες 10ετίες. Για την τουριστική αυτή δραστηριότητα και τις δραστηριοποιούμενες σε αυτή επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστό, ειδικό νομοθετικό πλαίσιο και η αρμοδιότητα και εποπτεία τους να παραμείνει στο Υπουργείο Τουρισμού και να μην μεταφερθεί στη ΓΓ Αθλητισμού.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός των παραπάνω τουριστικών επιχειρήσεων από τα στο προωθούμενο νομοσχέδιο αθλητικά σωματεία και λοιπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, τα οποία προφανώς και δεν μπορούν να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες.

Σε αντίθετη περίπτωση, πέραν των ζητημάτων αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων που θα προκύπταν και θα οδηγούσαν πολλές από αυτές στη διακοπή της λειτουργίας τους, θα ετίθετο σε κίνδυνο και η διασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια τουριστική δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη μορφή τουρισμού, στην οποία κυρίαρχο ρόλο παίζει η παροχή εμπειρίας, δεν αποτελεί άθληση.

Απαιτούνται ειδικές γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι συνοδοί των τουριστικών δραστηριοτήτων δεν είναι εκπαιδευτές, αλλά επίσημα προβλεπόμενοι «εμψυχωτές» – συνοδοί (animateurs), προσόντων ΕQF4 και EQF5, νόμιμα πιστοποιούμενοι από το ΕΣΥΔ -δεν συνάδει με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας στο προωθούμενο νομοσχέδιο περιορισμός σε εκπαιδευτές αποφοίτους των ΤΕΦΑΑ.

Ο τουριστικός τομέας έχει αποδείξει και εν μέσω κρίσης ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Η «αναψυχή» αποτελεί κύριο και αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος και θα πρέπει ως χώρα να προστατεύσουμε και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες προκειμένου να είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε επίπεδο τουρισμού εμπειρίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση, 

Γιάννης Ρέτσος
Πρόεδρος ΔΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο