Θέσεις ΣΕΤE

Πρόταση ΣΕΤΕ για συμψηφισμό μεταξύ χρηματοδοτικών εργαλείων

Προς τους

Κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας είναι ένα από τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, καθώς επί ένα έτος είτε υπολειτουργούν ή παραμένουν κλειστές. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος προτείνουμε και την εξής λύση, η οποία, μάλιστα, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αρκετές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί, για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούν, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, ενισχυόμενες με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του συγκεκριμένου κινήτρου θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να αξιοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών, με τους ακόλουθους περιορισμούς: α. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησης του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και β. η δικαιούμενη ενίσχυση να μην υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Κατά το έτος 2020, οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν παρουσίασαν κέρδη, αλλά μεγάλες ζημιές με αποτέλεσμα, αν και πληρούνται οι υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις, να μην μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου κινήτρου. Προτείνουμε, λοιπόν, να παρέχεται σε αυτές η δυνατότητα να συμψηφίσουν το ποσό της δικαιούμενης φοροαπαλλαγής με το επιστρεπτέο μέρος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» που έλαβαν. Πρόκειται για μια λύση που μπορεί να δώσει οικονομική ανάσα σε αρκετές επιχειρήσεις και να βοηθήσει στη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Γιάννης Ρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο