Θέσεις ΣΕΤE

Παρατηρήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

Παρατηρήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου (επέκταση της μείωσης του μισθώματος, αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κλπ), στις οποίες και θα περιορισθούν οι παρατηρήσεις μας, συνδυαζόμενες με τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί, όπως οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας, το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής κλπ, κρίνονται ιδιαίτερα θετικές και ασφαλώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.   

Ιδιαίτερη αναφορά θέλουμε να κάνουμε στο άρθρο 29, στο οποίο προβλέπεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, η εφαρμογή του οποίου μπορεί να δώσει οικονομική ανάσα στις τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ρευστότητας, μιας και επί της ουσίας επί ένα σχεδόν έτος είτε παραμένουν κλειστές, είτε υπολειτουργούν. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος εξειδίκευσης της συγκεκριμένης ρύθμισης, μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται να εκδοθεί σχετικά. Κατά την άποψή μας θα πρέπει αφενός να υπάρξει όσο το δυνατόν ευρύτερος προσδιορισμός των δαπανών που θα επιδοτούνται, μέσα ασφαλώς στα όρια που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν ουσιαστικά από το συγκεκριμένο μέτρο όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και αφετέρου να αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα αύξησης του ορίου της συγκεκριμένης ενίσχυσης από τα 3 εκατ. ευρώ στα 10 εκατ. ευρώ. 

Δεδομένων των εξελίξεων της πανδημίας παγκοσμίως, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή επιδεινώνονται και είναι βέβαιο πως ο τουρισμός θα χρειαστεί στήριξη τουλάχιστον όλο το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021. 

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιηθούν και οι υπόλοιπες δυνατότητες που έδωσε η πρόσφατη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου και συγκεκριμένα α. ο διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων του σημείου 3.1, στη βάση του οποίου χορηγείται και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1.600.000 ευρώ και β. η πρόβλεψη της δυνατότητας μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή, εγγυήσεις, δάνεια) σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις. 

Πέρα όμως από αυτό, προκειμένου ακριβώς να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της ουσιαστικής στήριξης των κλάδων της οικονομίας και των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, ίσως θα πρέπει, λόγω του εξαιρετικά αυξημένου από την πανδημία ελλείμματος, αλλά και του επιβαρυμένου προϋπολογισμού, οι παρεμβάσεις εφεξής να είναι πιο στοχευμένες και λιγότερο οριζόντιες, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απώλειας τζίρου για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα (από τον Μάρτιο 2020 που ξεκίνησε η πανδημία).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο