Θέσεις ΣΕΤE

Παρατηρήσεις ΣΕΤΕ επί του επικαιροποιημένου σχεδίου νόμου που αφορά σε ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων

Ο ΣΕΤΕ έχει καταθέσει τις απόψεις του από την αρχική διαβούλευση στις 10/12/2020. Με το παρόν Σ/Ν εισάγονται σημαντικές αλλαγές για τις οποίες απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία από τη μεριά της πολιτείας ενώ άμεσα θα πρέπει να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις για την υποστήριξη τους.  

Στο πλαίσιο αυτό ακολουθούν παρατηρήσεις μας ως προς τα άρθρα 37 και 83. 

Άρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Ειδικότερα για το σύστημα ο “ρυπαίνων πληρώνει”, άρθρο 37 ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι ο τουριστικός κλάδος θα ανταποκριθεί αρκεί το σύστημα τιμολόγησης να είναι δίκαιο και να εφαρμοστεί καθολικά από τους ΟΤΑ (ενιαίο πλαίσιο). Η εφαρμογή λοιπόν του μέτρου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών από την 1η Ιανουαρίου του 2023 αποτελεί μια θετική εξέλιξη, όμως θα πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός προκειμένου να μη δημιουργηθούν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού είσπραξης ή επιστροφής των ανταποδοτικών τελών, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά κίνητρα (ανακύκλωσης και μείωσης αποβλήτων) για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, η καθολική μετάβαση στο σύστημα για τους ΟΤΑ για την εφαρμογή του συστήματος από το 2028 πρακτικά καθιστά το σύστημα τιμολόγησης ανενεργό. Η πρότασή μας είναι η καθολική εφαρμογή του συστήματος σε επιχειρήσεις και ΟΤΑ από το 2023. 

Άρθρο 83 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης (Άρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

Σχετικά με την υποχρέωση της χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο θα πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα ανακύκλωσης πλαστικών από το τμήμα της οροφοκομίας, καθώς η τοποθέτηση επιπλέον κάδων αποτελεί επιπλέον κόστος, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη πολλά ξενοδοχεία βρίσκονται στη διαδικασία κατάργησης των πλαστικών από τα δωμάτια, κάτι που καθιστά τη συγκεκριμένη υποχρέωση τεχνικά ανέφικτη.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο