Θέσεις ΣΕΤE

Οι παρεμβάσεις του ΣΕΤΕ στα θέματα τουριστικής πολιτικής της χώρας μας γίνονται κυρίως με την έκφραση θέσεων και κατάθεση προτάσεων. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τις Θέσεις-Προτάσεις του ΣΕΤΕ είτε για συγκεκριμένο θέμα, είτε για συγκεκριμένη χρονιά.

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

Η σχετική απόφαση που καλούνται να λάβουν οι Περιφέρειες θα πρέπει να συνυπολογίζει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Είναι αδύνατο να ζητάμε από τους τουρίστες να γνωρίζουν ποιες είναι οι επτά Κυριακές του χρόνου που θα μπορούν να βρουν τα καταστήματα ανοικτά στη χώρα μας και να προσπαθούμε με αυτόν

Μάθετε περισσότερα

Περιφερειακά αεροδρόμια

Θέσεις – προτάσεις για την ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων (Οκτώβριος 2013) Τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι τα κύρια σημεία εισόδου των τουριστών, άρα τόσο η ποιοτική λειτουργία τους όσο και τιμολογιακή πολιτική τους, επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας. Ενόψει των ιδιωτικοποιήσεων των περιφερειακών αεροδρομίων, παραθέτουμε συνοπτικά μια

Μάθετε περισσότερα

Διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων (visa)

Προτάσεις ΣΕΤΕ διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων (visa) (Μάιος 2013) Να τεθεί ως στόχος το 50% του συνόλου των χορηγήσεων να είναι στην κατηγορία των πολλαπλών θεωρήσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνουμε να χορηγείται visaδιαρκείας 1 έτους σε κάθε τουρίστα ο οποίος θα επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Ελλάδα και

Μάθετε περισσότερα
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο