Θέσεις ΣΕΤE

Νέος φορολογικός νόμος

Οι βασικοί άξονες του νέου φορολογικού νόμου πρέπει να είναι οι εξής:

  1. Η δημιουργία φορολογικής συνείδησης μέσα από ένα επαγγελματικό μηχανισμό καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στελεχωμένο από καλά αμειβόμενους τεχνοκράτες, με σοβαρή επένδυση στην πληροφορική. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται σε συνεχή βάση, ώστε να εδραιώνεται η πεποίθηση ότι οι πιθανότητες εντοπισμού των παραβατών είναι μεγάλες. Κατάργηση των ακραίων προστίμων και των ποινικών κυρώσεων.
  2. Κατάργηση φοροαπαλλαγών, εξαιρέσεων, εκπτώσεων, κατ’ αποκοπή έκτακτων φορολογιών κάθε μορφής. Πέραν της πολυπλοκότητας που εισάγουν, στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό και καταργούν στην πράξη το περί δίκαιης φορολογίας αίσθημα. Επίσης, ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ και στην υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων δραστηριοτήτων διαφόρων κλάδων που σήμερα εξαιρούνται (π.χ. αγροτική παραγωγή και εμπόριο αγροτικών προϊόντων, κατασκευαστικός κλάδος κλπ). 
  3. Περιορισμός του αριθμού και απλούστευση της ταξινόμησης των νομικών μορ­φών των επιχειρήσεων, τουλάχιστον για φορολογικούς λόγους (υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στη φορολογική μεταχείριση, αναλόγως του είδους της νομικής μορφής, οι οποίες οδηγούν σε φοροαποφυγή, αδιαφάνεια, πολυπλοκότητα και, τελικά, αναποτελεσματικότητα του συστήματος). Οι ατομικές/προσωπικές επιχει­ρήσεις θα πρέπει να φορολογούνται ως νομικά και όχι ως φυσικά πρόσωπα. Στο παραπάνω πλαίσιο επανεξέταση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων με προτεινόμενο το 15% για τα μη διανεμόμενα κέρδη και το 35% για τα διανεμόμενα.
  4. Με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών, αυτοματοποίηση στην επιστροφή ΦΠΑ ή άλλων φόρων που έχουν προκαταβληθεί (χωρίς υπογραφή Υπουργού). Στην περίπτωση του εξαγόμενου τουριστικού πακέτου, της μόνης εξαγωγικής δραστηριότητας που χρεώνεται με ΦΠΑ, επιβολή ενιαίου συντελεστή 6,5% σε όλο το πακέτο. Επίσης, επιβολή συντελεστή ΦΠΑ 6,5% στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή και στην οικοδομή. Μείωση του ΦΠΑ εστίασης από 01.01.12 στο 13%. Επιβολή ενιαίου συντελεστή (οριζόντιου) ΦΠΑ δεν ενδείκνυται, δεδομένου ότι τα έσοδα από τον υψηλό συντελεστή 23% αποτελούν περί τα ¾ του συνόλου, επομένως η αύξηση του μεσαίου συντελεστή θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερη από τη μείωση του υψηλού συντελεστή (δηλαδή ο ενιαίος συντελεστής θα πρέπει να κινείται περί το 20%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό).
  5. Για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, κατάργηση της επιβάρυνσης στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.
  6. Μείωση των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, των υψηλότερων της Ευρώπης, στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Ο τουρισμός μπορεί να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εάν υπάρξει εκλογίκευση των εισφορών με παράλληλα κίνητρα αύξησης της απασχόλησης.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο