Θέσεις ΣΕΤE

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Με δεδομένο ότι σχεδόν το 40% της μελλοντικής ανάπτυξης της χώρας θα προέλθει από τον τουρισμό ( Εκτίμηση McKinsey – Μελέτη Greece 10 yearsahead), είναι προφανές ότι ένα σημαντικό ποσό από τις επιδοτήσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου πρέπει να επενδυθεί αποκλειστικά στον τουρισμό. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό τόσο το ποσό αυτό, όσο και οι διαδικασίες έγκρισης να ορισθούν εξαρχής με σκοπό να διαμορφωθεί το κατάλληλο επενδυτικό κλίμα. Αυτό σε συνδυασμό με ένα νέο, φιλοεπενδυτικό, με σεβασμό στο περιβάλλον ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό και ένα σταθερό, ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο, θα βοηθήσει στην γρήγορη επανεκκίνηση των τουριστικών επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα:

 1. Στο καθεστώς επιδότησης θα πρέπει να υπαχθούν όλες οι περιοχές της χώρας για επενδύσεις ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού όλων των κατηγοριών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων) αλλά και επενδύσεις σε ειδικές μορφές τουρισμού και ως συμπλήρωμα υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να υπαχθούν οι αναβαθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών πάσης φύσεως, των τουριστικών λιμένων και μαρινών, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς επίσης, και των λειτουργικών υποδομών των άλλων τουριστικών κλάδων (αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροπλάνων, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, γραφεία διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων κλπ). Δεν πρέπει να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί μεταξύ του χρόνου της προηγούμενης επένδυσης ανακαίνισης και της νέας, με δεδομένες τις σημερινές ανάγκες διαρκούς αναβάθμισης των τουριστικών εργαλείων, υπό την προϋπόθεση υποβολής και έγκρισης συγκροτημένων επιχειρησιακών σχεδίων αναβάθμισης και ασφαλώς υπό την εγγύηση σωστών και συγκροτημένων ελέγχων και κατά τη διαδικασία υποβολής, αλλά και κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προτάσεων.
 2. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις επιδοτήσεις, χωρίς να παραγνωρίζεται και η σημασία των φοροαπαλλαγών, που πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για όσες εταιρείες παρουσιάζουν ακόμη κερδοφορία.
 3. Πρέπει να καταργηθούν οι επιτροπές αξιολόγησης και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν στις τράπεζες που θα χρηματοδοτούν την επένδυση, υπό την προϋπόθεση σχηματισμού από αυτές ειδικών επιτελείων αξιολόγησης τουριστικών επενδύσεων. Η τράπεζα δανείζει τα χρήματά της, επομένως αναλαμβάνει και αντίστοιχο ρίσκο. Με την έννοια αυτή έχει απόλυτο συμφέρον να αποφασίζει με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια.
 4. Το ποσοστό της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής πρέπει να καθορίζεται μόνο με τραπεζικά κριτήρια και όχι από τον αναπτυξιακό νόμο. Ο νέος αναπτυξιακός να καθορίζει μόνο τα ποσοστά επιχορήγησης, τις φοροαπαλλαγές ή τυχόν άλλα κίνητρα. Έτσι θα αποφεύγονται και οι εικονικές αυξήσεις και υπερτιμολογήσεις.
 5. Νέες επιδοτούμενες κλίνες πρέπει να αποκλεισθούν από Αθήνα – Θεσσαλονίκη και από τις υπερανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές, διότι θα στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω πτώση τιμών και ποιότητας. Άλλωστε, σε όλους τους προηγούμενους επενδυτικούς νόμους, πλην του τελευταίου, υπήρχε πρόβλεψη για έκδοση Κ.Υ.Α., μέσω της οποίας θα καθορίζονται τα τμήματα εκείνα της επικράτειας στα οποία δεν θα έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του εκάστοτε Επενδυτικού Νόμου για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση του ΣΕΤΕ είναι ότι ο τουρισμός είναι ίσως από τους λίγους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπου υπήρξε την τελευταία τριετία πραγματική (ίσως και υπερβολική λόγω μεγάλης δυσφήμισης της χώρας) διόρθωση (μείωση) τιμών.
 6. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι:
 • Κεφαλαιακή βάση επιχείρησης, εμπειρία, επιτυχημένη παρουσία στον τομέα
 • Αύξηση θέσεων εργασίας
 • Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη
 • Ύψος επένδυσης
 • Εισαγωγή μέρους των κεφαλαίων
 • Περιορισμός ενεργειακού κόστους και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
 • Αξιοποίηση υφιστάμενων φυσικών πόρων ή/και συγκριτικά   πλεονεκτήματα της περιοχής. 
 1. Σχετικά με την κλιμάκωση των καταβολών της επιχορήγησης, θεωρούμε ότι η τελική δόση πρέπει να είναι 25% και όχι 50%. Δηλαδή να προβλεφθεί ενδιάμεση δόση 25%, ώστε να είναι ευχερής η έγκαιρη αποπληρωμή των προμηθευτών και εργολάβων. Γενικότερα, για τα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν, νομίζουμε ότι μία ευνοϊκότερη κλιμάκωση των καταβολών θα βοηθήσει σημαντικά στην προσέλκυση επενδύσεων.
 2. Να γίνει ειδική πρόβλεψη για τον ιατρικό τουρισμό εντός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων σύμφωνα με προδιαγραφές που θα εκδώσει ο ΕΟΤ και το Υπουργείο Υγείας.
 3. Να υπάρξει μεταβατική περίοδος 2 ετών επέκτασης του χρόνου υλοποίησης των τουριστικών επενδύσεων που έχουν ήδη ενταχθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους.
 4. Να υπάρχει άμεση τακτοποίηση της επιστροφής από το κράτος του επενδυτικού ΦΠΑ, όπου υπάρχουν σήμερα εκκρεμότητες μέχρι και από το 2009. Εάν οι τράπεζες αναλάβουν πιό κεντρικό ρόλο, θα μπορούσε να υπάρχει άμεση επιστροφή του επενδυτικού ΦΠΑ από την τράπεζα, η οποία στη συνέχεια να το λαμβάνει με συγκεκριμένο και θεσμοθετημένο τρόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο από το κράτος.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο