Θέσεις ΣΕΤE

Νέο Πλαίσιο Εργασιακών Σχέσεων

Η ολοένα αυξανόμενη ευελιξία της τουριστικής ζήτησης επιβάλει ανάλογη προσαρμογή από τη μεριά της προσφοράς, η οποία εστιάζεται στην επέκταση και ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στον τουρισμό, ιδιαίτερα στην εποχική εργασία. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ούτε των επιχειρήσεων, ούτε των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τη σιωπηλή παραβίασή της εις βάρος όλων και κυρίως των ασφαλιστικών οργανισμών και των εσόδων του Κράτους. Με δεδομένη την έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, άρα και της ζήτησης για προσφορά εργασίας, θα πρέπει να επιτραπεί ο καταμερισμός των χρόνων απασχόλησης και ανάπαυσης των εργαζομένων, συνολικά μέσα στο διάστημα της απασχόλησης και όχι περιοριστικά στο διάστημα της εβδομάδας.

Σε ότι αφορά τους κατώτατους μισθούς και ημερομίσθια, ο ΣΕΤΕ είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη μείωσή τους κάτω από τα επίπεδα που είχαν καθοριστεί στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει την ανάγκη επανακαθορισμού των αμοιβών σε ένα νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την οικονομία που χρειάζεται η χώρα μας. Ειδικά για τον τουριστικό τομέα, όπου παρατηρούνται κατά περίπτωση σημαντικές αποκλίσεις στις κλαδικές / ομοιοεπαγγελματικές / τοπικές συμβάσεις σε σχέση με την ΕΓΣΣΕ, προτείνεται η επανεξέταση των κλαδικών συμβάσεων (και όχι της ΕΓΣΣΕ) και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Προτείνεται επίσης η μείωση του μη μισθολογικού κόστους σε συνδυασμό με την εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, της ηλεκτρονικής κάρτας παρακολούθησης εργασίας και την πληρωμή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπέζης με σκοπό την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο