Θέσεις ΣΕΤE

Χωροταξικό Πλαίσιο

Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατή χωρίς ανάπτυξη, χωρίς νέες ποιοτικές επενδύσεις στον τουρισμό που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και νέες θέσεις απασχόλησης.

Όμως, έχει παρατηρηθεί ότι οι νέες τουριστικές επενδύσεις εστιάζουν κυρίως σε εξαγορές και ανακατασκευές υφιστάμενων μονάδων ή μετατροπή χρήσεων υφιστάμενων κτιρίων και δευτερευόντως σε  επενδύσεις σε νέα οικόπεδα. Η αιτία δεν είναι άλλη από τη διαχρονικά συσσωρευμένη αρνητική εμπειρία των επίδοξων επενδυτών σε εξ υπαρχής νέες επενδύσεις, λόγω αφενός της γραφειοκρατίας για την αδειοδότηση και αφετέρου της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού (Αφάντου, Κασσιόπη, Ελληνικό κ.λπ.). Ο ΣΕΤΕ, επιμένει στην άμεση ανάγκη ενός απλού και φιλο-επενδυτικού χωροταξικού πλαισίου που θα φθάνει σε επίπεδο ορίων των Δήμων (τα λεγόμενα Τοπικά Χωρικά Σχέδια) με συγκεκριμένες χρήσεις γης, ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές και ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο ΣΕΤΕ έχει ζητήσει εγγράφως τη συνεργασία με τα αρμόδια Yπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ελπίζουμε ότι κάποτε θα υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση, ώστε να δημιουργηθεί θετικό θεσμικό πλαίσιο τόσο μέσω του εκπονούμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όσο και μέσω άλλων πολεοδομικών παρεμβάσεων που έχουμε προτείνει, με στόχο να δοθούν άυλα κίνητρα με ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας, για την προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ισχυροποίηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο