Θέσεις ΣΕΤE

ΦΠΑ εστίασης

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού που παρατηρήθηκε κατά το 2011 οφείλετο σε σημαντικό βαθμό στην μείωση του ΦΠΑ για τα καταλύματα. Όμως, η μετάταξη της εστίασης στον ανώτερο συντελεστή 23% στις αρχές του 2011 είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, επηρεάζοντας τόσο το υπόλοιπο της περιόδου, όσο και κυρίως την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού για το 2012. Ιδιαίτερα δε και σε ότι αφορά το τουριστικό πακέτο, όπου η εστίαση συμμετέχει στο κόστος περίπου κατά 30%, οι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση του συντελεστή αύξησαν κατά περίπου 3% την τελική τιμή του τουριστικού πακέτου και κατά 10% το κόστος των επιπλέον καταναλώσεων των επισκεπτών της χώρας μας. Ο ΣΕΤΕ όπως και οι άλλοι παραγωγικοί φορείς είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα ότι η μετάταξη της εστίασης στο 23% θα αυξήσει τη φοροδιαφυγή και θα μειώσει τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα. Θεωρούμε ως άμεση προτεραιότητα στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο την θέσπιση συντελεστή 13% για το σύνολο των υπηρεσιών εστίασης.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο