Θέσεις ΣΕΤE

ΦΠΑ Εστίασης

Προτάσεις για την ορθή κατανομή του ΦΠΑ στα All Inclusive ξενοδοχεία, αλλά και την επιτυχή εφαρμογή της καθολικής έκδοσης αποδείξεων στα καταστήματα εστίασης (Ιούλιος 2013)

  • Η αναλογία υπηρεσιών διαμονής και λοιπών υπηρεσιών (κυρίως εστίασης), όπως ισχύει στην τελευταία υπ. αριθμ. 1182 ΠΟΛ/26.08.2011, είναι 70% με ΦΠΑ 6,5% και 30% με ΦΠΑ 23%. Το 30% συμπεριλαμβάνει τα τρία γεύματα, άλλα συμπληρωματικά σνακ, νερό, χυμούς, καφέδες, αναψυκτικά (που όλα πλέον υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%) και πάσης φύσεως αλκοολούχα ποτά που εξακολουθούν να υπόκεινται σε ΦΠΑ 23%. Άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ 23% και συμπεριλαμβάνονται στα πακέτα All Inclusive είναι ασήμαντες πχ ξαπλώστρες παραλίας. Οι υπηρεσίες spa και συνεδρίων είναι πάντα extra και όχι μέρος των πακέτων.
  • Προτείνεται να υπάρξει νέα ρύθμιση, όπου το 30% να σπάσει σε 25% με ΦΠΑ 13% και 5% με ΦΠΑ 23%. Σε μία τέτοια περίπτωση, το συνολικό ΦΠΑ του πακέτου, θα μειωθεί από το υφιστάμενο 11,45% στο 8,95%. Ένα τέτοιο ποσοστό κάνει τα συγκεκριμένα πακέτα πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με την Τουρκία, Ισπανία, Κύπρο που έχουν ΦΠΑ 8%. Κάθε σκέψη να αλλάξει το ποσοστό διαμονής κάτω του 70%, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια από το ΦΠΑ εστίασης για το δημόσιο, πρέπει να απορριφθεί, διότι αναιρεί το όφελος της μείωσης του ΦΠΑ της εστίασης που ήταν το κύριο ζητούμενο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας, αλλά και σε περίπτωση επαναφοράς από 01.01.14 της εστίασης στο 23% θα επιβαρύνει ακόμη παραπάνω τη φορολόγηση του συγκεκριμένου πακέτου.
  • Σχετικά με τα μέτρα εποπτικού ελέγχου της τήρησης της υποχρέωσης καθολικής έκδοσης αποδείξεων, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία  με άμεση εφαρμογή από 01.08.13:
  • Τα σχετικά συνεργεία ελέγχου των κατά τόπους εφοριών, ΣΔΟΕ κλπ, όταν διαπιστώνουν παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων από εστιατόρια, καφετέριες, εστιατόρια ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ, να προβαίνουν σε επιτόπια άμεση σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου με κλήση προς ακρόαση εντός 24ώρου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, ή οποία θα εγχειρίζεται στο νόμιμο εκπρόσωπό ή τον προστηθέντα του παραχρήμα. Η δε παράβαση θα καταχωρείται και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ, εφόσον μετά την παρέλευση του  24ώρου, εκδοθεί και οριστικοποιηθεί η καταλογιστική πράξη από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού ο παραβάτης είτε δεν προσήλθε προς ακρόαση, είτε η Προϊσταμένη Αρχή, αφού εξέτασε την υπόθεση, προέβη σε έκδοση της πράξης καταλογισμού με βάση την έκθεση ελέγχου του αρμοδίου  οργάνου.
  • Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής (ηλεκτρονικής) ένστασης από την επιχείρηση, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα υποβάλλεται και θα εκδίδεται επ’ αυτής απόφαση εντός 24  επιπλέον ωρών από την έκδοση της πράξης της. Συνεπώς, εντός 48 ωρών από τη διαπίστωση της παράβασης,  θα αποφασίζεται η ανέκκλητη σφράγιση από την αρμόδια Επιτροπή για 3 ημέρες της επιχείρησης ή του οικείου τμήματος της που θα υλοποιείται άμεσα. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποτροπής, η σφράγιση θα γίνεται για 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά, θα αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας.
  • Εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, αλλά πιο μεσοπρόθεσμα, εκτιμάται ότι θα έχει η εφαρμογή έκπτωσης 3%, εάν ο καταναλωτής πληρώνει με πιστωτική κάρτα καθώς και σε περίπτωση ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας. Όμως και τα δύο αυτά μέτρα απαιτούν άμεση οργάνωση των διαδικασιών και των σχετικών υποδομών, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους εντός εξαμήνου. Συνδυαστικά, με αυστηροποίηση στον προληπτικό, αλλά και εποπτικό έλεγχο, εφαρμόζοντας τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο επιβολής των ποινών, εκτιμούμε ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί οριστικά.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο