Θέσεις ΣΕΤE

Φορολογικά θέματα

Βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της θετικής πορείας του τουρισμού είναι, σε πρώτη φάση η διασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, το οποίο δε θα δημιουργήσει επιπρόσθετα εμπόδια λίγο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

Οι πρόσφατες αναφορές για πιθανή κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και τα τουριστικά καταλύματα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν, συνθήκες έντονης ανάσχεσης της δυναμικής πορείας του τουρισμού μας με την τουριστική κίνηση να στραφεί πιθανά προς ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες διατηρούν χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα τουριστικά τους πακέτα. 

Συγκεκριμένα ο ΣΕΤΕ έχει:

 1. ταχθεί κατά της αύξησης του ΦΠΑ στη διαμονή
 2. ζητήσει την μείωση του ΦΠΑ εστίασης ή τουλάχιστον την οριστική παραμονή του (με νομοθετική ρύθμιση) στο επίπεδο του 13%
 3. ζητήσει τη θέσπιση οριζόντιου συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων 15% για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της χώρας και παράλληλα την ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου για ένα χρονικό διάστημα διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών
 4. ταχθεί υπέρ της απαλλαγής από τον ΦΠΑ των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μέχρι 10.000 €
 5. ζητήσει ο φόρος ακινήτων που βαρύνει τις τουριστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής να υπολογίζεται με μειωμένους συντελεστές λόγω των ιδιαιτεροτήτων που οι εν λόγω επιχειρήσεις παρουσιάζουν στον τρόπο λειτουργίας τους. 

Ο ΣΕΤΕ επιθυμεί για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσει το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι συντελεστές του ΦΠΑ των τουριστικών καταλυμάτων στο σημερινό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού θα συνεχίσει να συμβάλει έμπρακτα στην οικονομία της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. 

Αφορολόγητο Αποθεματικό

Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013 παράγραφοι 12 & 13 του άρθρου 72), δημιουργείται το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο διαχείρισης των λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού,  καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2015 επήλθε  η οριστική κατάργησή τους. Πρόκειται για αποθεματικά, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί και προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη που σχηματίσθηκαν σύμφωνα με διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος ν.2238/1994. Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των  παραπάνω αποθεματικών μέχρι τις 31/12/2013 προβλέπεται η αυτοτελής φορολόγησή τους με συντελεστή 15%. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, τόσο για την εταιρεία, όσο και για τους μετόχους – εταίρους.
 • Από 01/01/2014 τα αποθεματικά, τα οποία δεν διακανονίστηκαν μέχρι τις 31/12/2013, θα συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος του φορολογικού έτους με τις ζημιές που προέκυψαν κατά τα τελευταία 5 έτη μέχρι εξαντλήσεως τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε και θα φορολογηθούν με συντελεστή 19%. 

Προτάσεις Καταπολέμησης Φοροδιαφυγής / Εισφοροδιαφυγής

Ο ΣΕΤΕ έχει είναι υπέρ της υιοθέτησης μέτρων, τα οποία θα καταπολεμήσουν κάθε φαινόμενο φοροαποφυγής – φοροδιαφυγής και θα προστατεύσουν το σύνολο του τομέα του τουρισμού. Ακολουθεί προτεινόμενη λίστα ενεργειών:

 1. Άμεση ενεργοποίηση εντατικών ελέγχων της αγοράς.
 2. Εφαρμογή σκληρών οικονομικών και λειτουργικών κυρώσεων σε όσους παρανομούν.
 3. Εφαρμογή ηλεκτρονικού τιμολογίου και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΠΣ, η οποία θα αναβαθμίσει τη ροή της πληροφόρησης, ενώ       ταυτόχρονα θα απαλλάξει τους επιτηδευματίες από χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις.
 4. Συλλογή αποδείξεων σε συνδυασμό με δημιουργία κινήτρων στους φορολογούμενους, όπως «χτίσιμο αφορολόγητου».
 5. Χρήση πιστωτικών / χρεωστικών καρτών για συναλλαγές άνω των 100 Ευρώ. το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά σε τουριστικές περιοχές και κατόπιν να επεκταθεί σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πρόταση αυτή θα πιέσει προς την σωστή κατεύθυνση τον ανταγωνισμό και θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απόδοση του ΦΠΑ.
 6. Υποχρεωτική καταβολή μισθών μέσω τραπεζικού λογαριασμού.     
Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο