Θέσεις ΣΕΤE

Επιστολή ΣΕΤΕ που αφορά σε αίτημα για νέα παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων τουριστικών επιχειρήσεων στους Ν. 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 επενδυτικών σχεδίων

Προς τους

Κύριο Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κύριο Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κοινοποίηση: Κύριο Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Τουρισμού

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

 

Θέμα: Αίτημα για νέα παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων τουριστικών επιχειρήσεων στους Ν. 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 επενδυτικών σχεδίων 

Κύριοι Υπουργοί, 

Οι συνθήκες της πανδημίας και οι περιορισμοί που εξαιτίας της επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2020 και 2021, όχι μόνο στέρησαν από τις τουριστικές επιχειρήσεις το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, αλλά κατέστησαν αντικειμενικά αδύνατη την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επενδυτικών τους σχεδίων. 

Εξαιτίας των παραπάνω περιορισμών, λαμβανομένου υπόψη και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος (εξωπραγματικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, ανατιμήσεις κλπ), είναι απόλυτα δικαιολογημένη η παροχή στις τουριστικές επιχειρήσεις της δυνατότητας να ολοκληρώσουν τα ανωτέρω εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια. Σημειώνεται πως ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών τους είναι αναγκαία προϋπόθεση για να παραμείνουν αυτές ανταγωνιστικές και βιώσιμες. 

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να παραταθούν εκ νέου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 επενδυτικών σχεδίων. 

Με εκτίμηση, 

Γιάννης Ρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο