Θέσεις ΣΕΤE

Επιστολή ΣΕΤΕ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στο ελληνόφωνο τραγούδι

Προς την

Κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού

Κοιν. Κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού

         Κύριο Άκη Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2024

Θέμα: Επιστολή ΣΕΤΕ για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στο ελληνόφωνο τραγούδι

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της ορχηστρικής μουσικής απόδοσης του ελληνόφωνου τραγουδιού και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού», σημειώνονται τα εξής:

Για μια ακόμα φορά ο τουριστικός τομέας αιφνιδιάζεται και έρχεται αντιμέτωπος με νομοθετικές πρωτοβουλίες που τον αφορούν χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προπαρασκευαστική συνεργασία με τον Κοινωνικό Εταίρο.

Με βάση τα Άρθρα 8 και επόμενα του σχεδίου νόμου, επιβάλλεται συγκεκριμένη ποσόστωση στο δημόσια εκτελούμενο στους κοινόχρηστους χώρους τουριστικών επιχειρήσεων μουσικό ρεπερτόριο, με γνώμονα -σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση- την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χωρίς καμία αμφιβολία και η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας. Ωστόσο, η τυχόν νομοθέτηση των συγκεκριμένων διατάξεων και συγκεκριμένα η επιβολή ποσόστωσης, όχι μόνο δεν θα ενισχύσει το ελληνόφωνο τραγούδι, αλλά αντίθετα θα ζημιώσει πολλαπλώς το σύνολο των «εμπλεκομένων» μερών, αποτελώντας ένα σοβαρότατο αντικίνητρο για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις στην απόφαση να αφαιρέσουν τη μουσική από κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποτελούν ευθεία παρέμβαση του Κράτους στην επιχειρηματική ελευθερία με τη δημιουργία ανεπίτρεπτων στρεβλώσεων στην αγορά και την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή πολιτεία που σέβεται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και έκφρασης. Επισημαίνεται πως συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αφορούν υποχρεώσεις από το Κράτος αδειοδοτημένων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, και όχι ασφαλώς επιχειρήσεων.

Ο ελληνικός τουρισμός διαχρονικά στηρίζει την οικονομία, την κοινωνία, την απασχόληση και ενισχύει τις πολιτιστικές δομές άμεσα και έμμεσα με σημαντικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα όμως επιβαρύνεται με αλλεπάλληλα τέλη και φόρους που πλήττουν την ανταγωνιστικότητά του.

Ο ΣΕΤΕ αναγνωρίζει τη σημασία των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων, τα οποία και σέβεται. Ωστόσο δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετος σε ρυθμίσεις σαν τη συγκεκριμένη, οι οποίες παρεμβαίνουν ευθέως στη λειτουργία επιχειρήσεων, δημιουργούν αδικαιολόγητα βάρη και επιβαρύνουν το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Για την ουσιαστική ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και της χρήσης της μουσικής γενικότερα, θα πρέπει, αντί για τις προωθούμενες ρυθμίσεις, να νομοθετηθεί, όπως επί χρόνια είναι ζητούμενο, ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των αμοιβών των ΟΣΔ.

Ο ΣΕΤΕ επιδιώκει σταθερά την εξεύρεση λύσεων μέσα από συνεννόηση και ουσιαστικό διάλογο και παραμένει στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Ν. Παράσχης

Πρόεδρος ΔΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο