Θέσεις ΣΕΤE

Διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων (visa)

Προτάσεις ΣΕΤΕ διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων (visa) (Μάιος 2013)

  1. Να τεθεί ως στόχος το 50% του συνόλου των χορηγήσεων να είναι στην κατηγορία των πολλαπλών θεωρήσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνουμε να χορηγείται visaδιαρκείας 1 έτους σε κάθε τουρίστα ο οποίος θα επισκέπτεται για δεύτερη φορά την Ελλάδα και 3 ετών, σε κάθε τουρίστα ο οποίος θα επισκέπτεται για τρίτη φορά τη χώρα μας πάντα υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες προβλεπόμενες συνθήκες τηρούνται.  
  2. Να θεσπιστούν ανταποδοτικά οφέλη εκ μέρους του ενδιάμεσου παρόχου με σκοπό την καλύτερη προβολή της χώρας και των τουριστικών προϊόντων της ως εξής:

α. Απόδοση 10% των εσόδων του από τις θεωρήσεις ανά χώρα στο ελληνικό δημόσιο με σκοπό τη γενικότερη προβολή της χώρας και των τουριστικών προορισμών της.

β. Επιπλέον απόδοση 2,5% των εσόδων του παρόχου από τις θεωρήσεις ανά χώρα, υπέρ MarketingGreeceA.E.  με σκοπό την ανά χώρα στοχευμένη προβολή των τουριστικών μας προϊόντων, με αντίστοιχη υποχρέωση ισόποσης δικής της συμβολής.

 

  1. Προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω όλων των visacenters.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο