Θέσεις ΣΕΤE

Αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ο ΣΕΤΕ πιστεύει ότι στις σύγχρονες οικονομίες, η καινοτομία και η γνώση τείνουν σιγά-σιγά να αντικαταστήσουν σε σπουδαιότητα τις παραδοσιακές εισροές κεφαλαίου και εργασίας. Η έρευνα, η καινοτομία και η παραγωγή γνώσης είναι προφανώς το κατεξοχήν αντικείμενο των ΑΕΙ. Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεν είναι ακριβώς αυτή η οποία παράγει γνώσεις και δημιουργεί καινοτομία και σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει ελπίδες ότι μπορεί να υποστηρίξει στο μέλλον τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας τις αναμένει με αγωνία.

Σχολιάζοντας επί της αρχής το προσχέδιο νόμου για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δημόσιων ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παράλληλα με την εξάλειψη της κομματοκρατίας εντός αυτών.

Η συμμετοχή εξωτερικών μελών στα Συμβούλια Διοίκησης των πανεπιστημίων, η ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής για τη χρηματοδότησή τους, η διαχείριση της περιουσίας τους από ανώνυμες εταιρείες, η αξιολόγηση των διδασκόντων, η κατάργηση της διανομής των έντυπων συγγραμμάτων και η αντικατάστασή τους με τα ηλεκτρονικά και η υιοθέτηση του συστήματος πιστωτικών μονάδων είναι διατάξεις που ήδη εφαρμόζονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αποδίδουν και προφανώς έχουν την υποστήριξη του Συνδέσμου.

Επίσης, η εκλογή του πρύτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης και ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η μειωμένη συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση των ιδρυμάτων, η  επαναδιατύπωση – αποσαφήνιση του ασύλου, ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματική του έννοια, η αποκλειστική ευθύνη του πρύτανη για την φύλαξη του ιδρύματος, ο περιορισμός των «αιώνιων» φοιτητών με την αυτοδίκαιη διαγραφή όσων δεν εγγράφονται στις σχολές και η ρητή  διάρκεια εξαμήνων προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις, είναι μέτρα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΣΕΤΕ θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου πρέπει να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό στη Βουλή και με την ευκαιρία προτείνει να ξεκινήσει ο διάλογος με σκοπό να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο