Θέσεις ΣΕΤE

Αίτημα σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούν στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των τουριστικών καταλυμάτων

Προς τον

Κύριο Στέλιο Πέτσα

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με ρύθμιση που ισχύει από το 1975 (άρθρο 2 παρ.4 του ν.25/1975), τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των δωματίων των ξενοδοχείων και των βοηθητικών τους χώρων πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον συντελεστή που ορίζεται στη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τις κατοικίες. 

Αν και για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και απόφαση του ΣτΕ, ο κάθε Δήμος χρεώνει ό,τι θέλει -οι περισσότεροι έχουν προβλέψει ειδικό συντελεστή για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ υψηλότερος. Το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με μια εγκύκλιο που, επικαλούμενη τη συγκεκριμένη ρύθμιση, να αναφέρει πως οι Δήμοι δεν μπορούν να υπολογίζουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους συγκεκριμένους χώρους με άλλο συντελεστή εκτός από αυτόν που έχει προβλεφθεί για τις κατοικίες. 

Επίσης, σύμφωνα με  τη ρύθμιση του άρθρου 5 του ν.429/1976, τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να πληρώνουν τέλη καθαριότητας και φωτισμού βάσει του χρόνου λειτουργίας τους. Μάλιστα, αν ορισμένα τμήματά τους παραμείνουν σε λειτουργία μπορούν να καταβάλλονται τέλη μόνο για αυτά. Σχετικά, αν και έχει εκδοθεί η με αριθμό 78/2007 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και πάλι οι Δήμοι δεν εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. 

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και η εξής ιδιαιτερότητα: Κατά την περίοδο που τα τουριστικά καταλύματα  είναι κλειστά, μπορεί να εκτελούνται ανά διαστήματα εργασίες συντήρησης – επισκευών. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, η περίοδος που πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης θεωρείται χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης. Οπότε (αν και την αποκομιδή και την απόρριψη των απορριμμάτων που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες εργασίες τις αναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες και όχι οι υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες δεν επιβαρύνονται σχετικά), δεν μπορεί να υποβληθεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση πως το τουριστικό κατάλυμα δεν λειτουργεί, γιατί από τη στιγμή που εκτελούνται εργασίες συντήρησης μπορεί να θεωρηθεί ψευδής. 

Μια λύση θα ήταν να προβλεφθεί στη σχετική εγκύκλιο πως στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται από την επιχείρηση προσδιορίζεται η περίοδος κατά την οποία αυτή παραμένει σε λειτουργία και δηλώνεται πως, σε περίπτωση που τυχόν κατά την περίοδο που είναι κλειστή εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης/επισκευής, η επιχείρηση υποχρεούται με επιμέλεια και δαπάνες της να μεριμνήσει για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των απορριμμάτων που θα δημιουργηθούν. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου λειτουργίας ορισμένων χώρων/τμημάτων της επιχείρησης αναγράφονται το είδος των χωρών, η επιφάνεια τους και ο αντίστοιχος χρόνος λειτουργίας τους με αναφορά συγκεκριμένων ημερομηνιών (όπως άλλωστε προβλέπεται και στην 78/2007 εγκύκλιο). 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση, 

 

Γιάννης Ρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο