Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2008

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2008 Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,8% [WTTC] Συμμετοχή στην απασχόληση 18,7% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 854.400 [WTTC] Έσοδα 11,6 δισ. €  [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 15,9 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 730 € Μερίδιο Αγοράς 1,7% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη Εποχικότητα 50% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο […]