Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2007

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2007 Συμμετοχή στο ΑΕΠ 17,5% [WTTC] Συμμετοχή στην απασχόληση 19,4% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 878.200 [WTTC] Έσοδα 11,3 δισ. €  [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 16,2 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 700 € Μερίδιο Αγοράς 1,8% Παγκόσμια, 3,3% Ευρώπη Εποχικότητα 47,7% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο […]