Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2004

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2004 Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,3% [WTTC] Συμμετοχή στην απασχόληση 18,2% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 785.300 [WTTC] Έσοδα 10,4 δισ. €  [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 11,7 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 882 € Μερίδιο Αγοράς 1,5% Παγκόσμια, 2,8% Ευρώπη Εποχικότητα 49,1% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο Συγκέντρωση Προσφοράς […]