Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2000

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2000 Συμμετοχή στο ΑΕΠ 16,6% [WTTC] Συμμετοχή στην απασχόληση 19,2% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 788.300 [WTTC] Έσοδα 10,1 δισ. €  [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 12,4 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 813 € Μερίδιο Αγοράς 1,8% Παγκόσμια, 3,2% Ευρώπη Εποχικότητα 51,2% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο Συγκέντρωση Προσφοράς […]