Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) ιδρύθηκε το 1995 ως συνέχεια του ιστορικού συνδέσμου ΣΕΒΟΠ (1949). 

Μέλη του Σ.Ε.Ο. είναι όλα τα ενεργά Ελληνικά Οινοποιεία, αμπελουργικές ή εμπορικές εταιρείες καθώς και επιμέρους τοπικές ενώσεις, που βλέπουν τη συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα ως προϋπόθεση προόδου του σύνθετου αμπελοοινικού τομέα (ιστορικά, νομικά, εμπορικά και κοινωνικά). 

Ο Σ.Ε.Ο. έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην μεγάλη ποιοτική εξέλιξη του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού τις τελευταίες δεκαετίες και στην στρατηγική του ανασυγκρότηση, στις συνέργειες με τους συγγενείς κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας, στην προώθηση του Ελληνικού Κρασιού στο εξωτερικό. 

Στηρίζει τις Περιφερειακές Οργανώσεις του αμπελοοινικού τομέα, οι οποίες εξάλλου αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιό του. 

Με βάση το καταστατικό του, κύριοι σκοποί του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου είναι: 

–      Η ενίσχυση και ανάπτυξη του Ελληνικού οίνου και του Ελληνικού αμπελώνα στην κατεύθυνση της ποιότητας και της προβολής των προϊόντων του.

–      Η ανάπτυξη του Οινοτουρισμού σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας

–      Η προάσπιση των συμφερόντων του αμπελοοινικού κλάδου στις σχέσεις με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς.

–      Η συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων.

–      Η προάσπιση των σύννομων συμφερόντων των μελών του.

–      Η προαγωγή της Ιστορίας και του Πολιτισμού του οίνου ως συμβόλου της Ελλάδας, της Μεσογείου και της καθημερινής μας ζωής.

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από τον ΣΕΤΕ
συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο