Γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 30 Δεκεμβρίου 1947 και είναι τοπογράφος-μηχανικός.

Υπηρέτησε το δημόσιο βίο της χώρας ως:

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στη διαδρομή του στη δημόσια σφαίρα είναι: