Ο κ. Γιώργος Αμβράζης έχει πολυετή εμπειρία ως στέλεχος διοίκησης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και ομίλους στους τομείς του Εμπορίου και του Τουρισμού. Το 2007 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και παράλληλα, το 2013, Διοικητικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ. Συμμετέχει στα  Δ.Σ. Οργανισμών {Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Οργανισμός Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) κ.α.}, ως εκπρόσωπος των φορέων του Τουρισμού και είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).