Ως Διευθυντής Eταιρικών Σχέσεων της Google, ο Διονύσης συνεργάζεται µε θεσµικούς φορείς για την αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου και της τεχνολογίας για οικονοµική & κοινωνική πρόοδο και για την προβολή της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πριν τη Google, ήταν Γενικός ∆ιευθυντής της Ένωσης Ελληνικής Βιοµηχανίας Ηµιαγωγών και στέλεχος επικοινωνίας στην εταιρία Procter & Gamble στις Βρυξέλλες. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στην Αειφόρο Ανάπτυξη Επιχειρήσεων και ∆ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. 

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο