Οικονομολόγος με εξειδίκευση στην αναπτυξιακή πολιτική. Διετέλεσε σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων από το 2003, σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης αναλαμβάνοντας όλες τις διεργασίες για τη σύσταση Δημοτικού Φορέα με αντικείμενο τη διαχείριση και υλοποίηση της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Αθήνας (ΟΤΟΑΑ) την οποία και διοίκησε την περίοδο 2005 – 2007.

Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας και Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών κατά την περίοδο 2007 – 2009, ενώ υπήρξε και εξωτερικός συνεργάτης στην Παγκόσμια Τράπεζα καθώς και σε ΜΚΟ σε χώρες όπως η Ινδία και το Κονγκό.

Είναι κάτοχος Master in Public Administration από το Harvard University, MSc in European Social Policy από το London School of Economics and Political Science καθώς και BA in Economics από το Bates College.