Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2022

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2021 Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ 18,5% [ΙWTTC]  Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση 19,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση800.000 800.000 [WTTC] Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό 17,3 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] Αφίξεις μη κατοίκων 27,8  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 620 […]

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2021

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2021 Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ 14,9% [ΙWTTC]  Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση 19,9% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 787.600 [WTTC] Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό 10,3 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] Αφίξεις μη κατοίκων 14,7  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 702 […]

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2020

Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2020 Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ 9,2% [ΙWTTC]  Συνολική συμμετοχή στην απασχόληση 18,3% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Συνολική Απασχόληση 707.800 [WTTC] Έσοδα από εισερχόμενο τουρισμό 4,3 δισ. €  (δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από κρουαζιέρα) [ΤτΕ] Αφίξεις μη κατοίκων 7,4  εκατ. (δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις από κρουαζιέρα) Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 584,4 […]

Παρακαλώ περιμένετε…

Εγγραφή στο newsletter

Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR), ο ΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας, προκειμένου να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο